UF Mikulas„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.“

A veruže v našej škole máme len samé dobré detičky. O tom sa presvedčil aj sám Mikuláš, ktorý si vypočul od detí krásne básničky a pesničky a tak mohol rozdať všetky sladké balíčky. Nezostal ani jeden jediný. A čerti, Tí si tohto roku žiadne dieťa so sebou do vreca nezobrali.

Mikuláš náš tešíme sa na Teba o rok zas !

Ing. Bilas, Bc. Játiová