UF st tenisPod záštitou Špeciálnych olympiád Slovensko sa nám podarilo usporiadať 1. ROČNÍK O POHÁR ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V STOLNOM TENISE. Súťaž sa konala 23. 11. 2022 v priestoroch Gymnázia Bytča a Základnej školy E. Lániho v Bytči. Zúčastnilo sa 28 športovcov: z Reedukačného centra Mlynky, zo SŠ v Dobšinej, z CDR v Bytči, zo SŠ Vrbové, zo SŠ v Púchove, zo SŠ-ŠK Manín Považská Bystrica a nechýbala ani naša škola, SŠI Bytča. Športovci boli rozdelení do jednotlivých  vekových kategórii a skupín. Dievčatá tvorili jednu osemčlennú skupinu a do ďalších troch skupín boli rozdelení chlapci. Svoje sily si zmerali v dvojhrách aj v štvorhrách. Inklúziu sme preniesli do poslednej kategórie, ktorá spojila športovcov z bežných škôl so športovcami zo špeciálnych škôl. Celé podujatie prebehlo v duchu fair play. Verím, že si každý odniesol príjemný športový zážitok.  Mladým, nádejným športovcom prajeme veľa úspechov v ďalších stolnotenisových turnajoch. Organizátorom a pomocníkom ďakujeme za ich nezištnú pomoc pri realizácií súťaže.

V priloženej prílohe si môžete pozrieť výsledkovú listinu.

Mgr. Ivana Janošíková