Uf zvieratkovoSvetový deň ochrany zvierat sme v prípravke a v 2. ročníku oslávili početnými zvieratkovými aktivitami. Hneď ráno sme si spoločne prečítali rozprávku Koza odratá a porozprávali sme sa nielen o láske k zvieratám, ale aj o týraní zvierat. Koza zjedla dedkovi zeleninu zo záhradky a dedko ju zbil. Zvieratká sú milé stvorenia. Sú užitočné a dávajú nám veľa lásky. Zaslúžia si našu pozornosť a starostlivosť. Na koberci v kruhu sme sa porozprávali a prilepovali na skladačky zvieratá lesné, morské, lúčne, žijúce na statku či v Afrike. Deti veľmi zaujalo skladanie puzzle. Takýmto spôsobom sme spoznali exotické zvieratá. Pri interaktívnej tabuli sme priraďovali počet daných zvierat k číslu. Určovali sme počet písmen v názvoch zvierat, prvé a posledné písmeno a dokonca sme aj slabikovali. Podľa predlohy sme modelovali línie zvierat. Takýmto spôsobom sme si celý deň precvičovali jemnú motoriku, pravidlá slušného správania, spoluprácu vo dvojiciach aj v skupinách i hlasný rečový prejav a tvorenie viet. Veľmi veľa sme sa toho naučili. Nech sa páči, pozrite sa sami.

Mgr. Zuzana Ilková