UF 6060 rokov je u človeka vekom múdrosti, bilancovania, skúseností. 60 rokov je aj novým štartom. Štartom do ďalších úspešných desaťročníc. 60 rokov je aj oslavou spojenia minulosti s budúcnosťou, šikovnosti so skúsenosťou i dravosti s pokojom.

60 rokov v  ľudskom živote je čas, počas ktorého z malého dieťaťa vyrastie dospelý človek, ktorý dozreje a ovplýva bohatou škálou životných i profesionálnych skúseností. Človek počas života oslavuje meniny, narodeniny, životné i pracovné jubileá, úspechy, víťazstvá... Život školy sa v mnohom podobá na život človeka. Podobne aj v živote školy sa oslavujú úspechy, víťazstva, ba dokonca aj narodeniny. Dňa 2.6.2022 sme si pripomenuli narodeniny našej školy. A neboli to narodeniny hocijaké, ale výnimočné, veď naša škola oslávila 60 rokov od svojho vzniku.

Oslava v kultúrnom dome bola skutočne veľkolepá. Svojou návštevou nás poctilo mnoho hostí: pani Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, pán Dušan Galbavý, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pán Kamil Rumana, prednosta Okresného úradu v Žiline, vedúci oddelení Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pán Pavol Kubo a pán Jaroslav Hičík, primátor mesta Bytča, pán Miroslav Minárčik, pani Jozefína Šarlayová, za Štátnu školskú inšpekciu v Žiline, pán Leonard Hölbling, riaditeľ občianskeho združenia Dotyky svetla. Nechýbali členovia Rady školy, bývalí zamestnanci, riaditelia škôl a školských zariadení v meste Bytča, rodičia, priatelia a priaznivci školy.

Program bol nádherný, precítený, mal svoj príbeh, mal svoju dušu... Spoločne sme nahliadli do života našej školy, ktorý je neskutočne plný a bohatý. Bohatý na skúsenosti, bohatý na lásku, vzťahy, bohatý na zážitky. Všetci sme jeho jedinečnou a neodmysliteľnou súčasťou. Len spolu vytvárame hodnoty, len spolu tvoríme tú krásnu, neopakovateľnú, nenahraditeľnú a pestrú mozaiku. Sme iní, ale nie horší a napriek všetkým odlišnostiam sme úžasní, krásni a talentovaní. Len spolu vyhrávame športové, výtvarné, tanečné súťaže a špeciálne olympiády. Zapájame sa aj do unifikovaných súťaží a vytvárame plnohodnotné družstvá s intaktnými deťmi. Sme ohnivkami reťaze, ktorá drží spolu a ťahá aj tých najslabších. Lebo  len spolu dokážeme úžasné veci, len spolu dokážeme zázraky.

Drahá naša oslávenkyňa! Milá naša škola! Z úprimného srdca ti želáme veľa, veľa ďalších úspešných rokov. 

Tv Severka - 60. výročie založenia školy

zamestnanci SŠI v Bytči