UF snoezelenSnoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu.

Aj v našej škole máme zriadené dve nové miestnosti – terapeutickú a relaxačnú. Naši žiaci ich využívajú individuálne, prvá hodina je každý deň vyhradená pre žiakov C variantu, ktorí sa tam veľmi tešia. Sú to nielen pre nich, ale aj pre pani asistentky a pani učiteľky čarovné chvíle. Najviac sa deťom páči na vodnej posteli, krásne sa upokoja a sem – tam si aj trošku zdriemnu. Veď názov snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať. V relaxačnej miestnosti je pre akčnejších k dispozícii bazén s guličkami, masážne kreslo a tvorivý kútik.

Preneste sa s nami aspoň prostredníctvom fotografií do našich nových, pre nás zázračných priestorov.                           

Mgr. Anežka Byrtusová