UF den zdraviaK tohtoročnému Svetovému dňu zdravia (7.4.) bola vyhlásená téma Naša planéta, naše zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že klimatická kríza je aj zdravotná kríza. Svetový deň zdravia sme si pripomenuli aj na našej škole, so žiakmi sme sa rozprávali, ako sa musíme o našu planétu a naše zdravie starať. Žiaci si zo záujmom pozreli prezentácie, vypracovali pracovný list k danej téme a testom o správnej výžive si oprášili svoje vedomosti. Svorne debatovali a navrhovali možnosti, ako by aj oni mohli pomôcť životnému prostrediu. Vedia, že každý musí začať od seba – hlavne šetriť vodou, papierom, elektrickou energiou, neplytvať potravinami, triediť odpad a neznečisťovať ním lesy, vodu...

Vieme, že o svoje zdravie by sme sa mali starať po celý rok. Správne stravovanie znamená, že máme jesť zdravú a vyváženú stravu v primeranom množstve. Výraz: „Ste to, čo jete“, vyjadruje, že to čo konzumujeme, má vplyv na naše zdravie. Nadmerné znečistenie ovzdušia, najmä prachovými časticami môže mať z hľadiska zdravia nepriaznivé akútne a chronické účinky, najmä u detí a seniorov.

             „Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť, ak sme zdraví nechýba nám nič ku šťastiu.“ 

                                                                                                          Bc. Marta Játiová