UF bubbleDňa 01.04.2022 navštívil našu školu, pri príležitosti oslavy Svetového dňa povedomia o autizme, bublinkár - Mr. Bubble. O skvelú bublinkovú show sa žiaci s autizmom s radosťou podelili aj so svojimi kamarátmi zo ŠMŠ, so žiakmi prípravných ročníkov, prvého ročníka a so žiakmi B a C variantu. Perfektný zážitkový program si všetci veľmi užili. Každému sa počas vystúpenia ušlo niekoľko bublín, dokonca niektorí mali možnosť fúknutím alebo mávnutím bublinu vyrobiť! Žiaci sa počas celej show aktívne zapájali a iskričky šťastia v ich očiach bolo vidieť na míle ďaleko.😊

Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová