UF canisterapiaCanisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú  interaktívny terapeutický vzťah medzi človekom a psom prostredníctvom pozitívneho pôsobenia psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pes je vlastne terapeut a má priamy merateľný liečebný účinok na fyzické zdravie dieťaťa. Zároveň pôsobí ako motivátor a vplýva na dieťa veľmi upokojujúco.

Psíkovia Orchidea a Odysea zavítali do našej školy a my sme ich srdečne privítali. Dvakrát do týždňa sa terapeutky canisterapie aktívne venujú deťom zo špeciálnej materskej školy, žiakom z B a C variantu, autistom, deťom zo školského klubu  a školského internátu. Individuálne hodiny majú vyhradené tri imobilné nevidiace sestry Valáškové, pre ktoré má čas strávený so psíkmi veľmi pozitívne účinky. Terapia prebieha formou hry a nenásilných dotykov. So psami Odyseou a Orchideou vytvorili deti skvelú dôveryhodnú partiu, ktorej sa deti dožadujú aj v iné dni. Psíkovia sa pre deti stali zdrojom nových podnetov, spestrením života. Deti sú počas canisterapie pokojné a empatické. Psy v nich prebúdzajú pozitívne emócie a sú pre nich aj zdrojom relaxu, pohody a uvoľnenia.

Veľká vďaka za možnosť realizácie tejto terapeutickej činnosti patrí OZ Dotyky svetla z Bratislavy, ktoré ju finančne podporilo. Menovite obrovské ĎAKUJEME smeruje k človeku s veľkým srdcom - Mgr. Leonardovi Hölblingovi, riaditeľovi OZ.

Michaela Belúchová