UF knižnice,, Najväčším pokladom je dobrá knižnica.“

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihami, ktoré sú studnicami a neutíchajúcim zdrojom vedomostí, múdrostí a informácií. Ako každý rok, sme zas a opäť navštívili Mestskú knižnicu, kde nám pani knihovníčky pripravili pestrý program. Deti sa dozvedeli, prečo marec dostal prívlastok mesiac knihy, kto bol Matej Hrebenda, hádali sme hádanky, vyfarbovali obrázky, vypĺňali tajničky aj hrali pexeso. Najzaujímavejšie však bolo, že sme si mohli knihy prelistovať a prečítať. Myslím, že v našej škole sa nájde veľa vášnivých čitateľov. Knihy sú úžasné. Obohacujú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Skvalitňujú myslenie, sústredenie. Rozvíjajú našu fantáziu, tvorivosť. Nútia čitateľa rozmýšľať, hľadať odpovede, polemizovať a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia aj ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstraňujú stres. Knihy sú bránou do sveta poznania. Poďte všetci s nami do krajiny rozprávok, vedy, umu, básní i piesní. Verte, že zaručene dostanete odpovede na všetky svoje zvedavé otázky.

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová