UF zimne dielnePo úspešných jesenných tvorivých dielňach, sme sa rozhodli aj v zimných mesiacoch uskutočniť spoločné kreatívne dopoludnie všetkých tried našej školy. Žiaci opäť preukázali svoju tvorivosť, kreativitu a chuť pracovať, učili sa rešpektovať jeden druhého, upevnili si vzájomné priateľstvá. Spoločné výtvory nám skrášľovali školské priestory celý predvianočný čas.

Pani učiteľky a asistentky zo ZŠ pre žiakov s autizmom