UF uctaMesiac október je pre nás pripomienkou toho, aké je dôležité uctievať si starších ľudí, prejavovať im náklonnosť a lásku. Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi III. AUT triedy porozprávali, aké významné a nenahraditeľné miesto v našich životoch majú naši drahí starí rodičia. Žiaci si navzájom porozprávali veselé zážitky, ktoré so svojimi starkými zažili. S využitím medzipredmetových vzťahov sme v rámci slovenského jazyka napísali starým rodičom krásne pozdravy, na pracovnom vyučovaní sme vyrobili rámiky na fotografie. Pozdravy sme následne odniesli na poštu, kde ich žiaci sami starkým poslali. Aspoň takýmto malým darčekom chceli svojim starým rodičom vyčariť úsmev na tvári a poďakovať za dobrotu a lásku, ktorú im neustále prejavujú.

Mgr. Dominika Papšová