UF autizmusAutizmus (z gréckeho autós) znamená sám, uzavretosť.

,,Ak sa nemôžu učiť tak, ako učíme my, učíme tak, ako sa učia oni.” - Dr. O. Ivar Lovaas

Každoročne sa pri tejto príležitosti koná množstvo osvetových projektov a akcií s cieľom zvýšiť povedomie o autizme, a pomôcť tak autistom začleniť sa do spoločnosti. Žijú medzi nami, sú súčasťou nášho sveta.

Na prvý pohľad sú takí ako my - vidia, počujú, smejú sa aj plačú. Ale predsa sú iní. Vidia svet okolo nás, ale inak ako my. Počujú, ale často sú pre nich zaujímavejšie iné zvuky ako naša reč. Smejú sa, ale smejú sa aj vtedy, keď je ostatným do plaču.

V našej škole sú žiaci s PAS súčasťou už niekoľko rokov. Vychovávame ich, učíme a začleňujeme do ostatného školského kolektívu ako rovnocenných. Zapájame ich do rôznych školských aj mimoškolských aktivít. Tento významný deň však patril práve im - autistom. Preto sme našim žiakom pripravili zážitkový program, ktorý si užili aj so svojimi kamarátmi. Mr.Bubble im priniesol bubliny, zaujal ich a vyčaril im úsmev na tvári. Neskôr boli pre žiakov pripravené súťaže a hry rôzneho charakteru, na konci ktorých získali malú sladkú odmenu a modrý, héliom nafúknutý balónik. Tento špeciálny deň sme si všetci naplno užili a spoločne sme sa dobre zabavili.

                                                                                                          Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová