UF sobasny palac 2021V stredu, 06.10.2021, sme sa so žiakmi ZŠ pre žiakov s autizmom, v rámci vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, vybrali do Sobášneho paláca v Bytči. Prezreli sme si výstavu originálnej zbierky svadobných odevov, ktorá mapuje históriu svadobnej módy 20. storočia a súčasnosti. Modely sú zo súkromnej kolekcie zberateľky Janky Mládek Rajniakovej. Okrem toho nám lektorka Považského múzea porozprávala o histórii Bytčianskeho zámku, jeho majiteľoch, o obnove Sobášneho paláca a  rôznych zaujímavostiach, ktoré sú s touto historickou budovou spojené. Deti zaujali aj makety Oravského a Lietavského hradu, originálne brnenie, kaplnka, historické odevy a portréty Juraja Thurzu. Neobišli sme ani draka ukrytého v hradnej studni. Po návrate do školy sme sa porozprávali o všetkom, čo sme videli a spoznali. Nakoniec deti nakreslili, čo ich počas prehliadky najviac zaujalo. Takéto učenie nás baví.

Mgr. Božena Bašová

Dňa 08. júna 2021 Spojená škola internátna v Bytči v spolupráci s Okresným úradom – odborom školstva v Žiline, zrealizovali metodické stretnutie Vzdelávanie autistov – úspechy i otázniky. Obsahom bola výmena praktických skúseností získaných v práci so žiakmi s poruchami autistického spektra. Svoje poznatky a osvedčené postupy s týmito žiakmi prišlo prezentovať 15 učiteľov z 11 škôl. Odzneli tu príspevky a prezentácie, ktoré zaujali natoľko, že sme sa rozhodli vo výmene skúseností pokračovať aj v budúcom období a podobné stretnutia uskutočniť aj v iných školách, kde pracujú so žiakmi s poruchami autistického spektra. Teší nás, že informácie, ktoré sme si  vymenili a získali na tomto stretnutí nám pomôžu vylepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces so žiakmi s PAS.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii metodického stretnutia.

Mgr. Milada Randová

,,Deti s autizmom ťa neignorujú, oni jednoducho čakajú, kým nevstúpiš do ich sveta.“

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sme si pripomenuli, akí výnimoční a jedineční sú naši žiaci, spolužiaci a kamaráti s autizmom. Aby sme im vyjadrili úctu a spolupatričnosť, všetci sme sa v tento deň obliekli do modrého, čím sme našu školu ,,rozsvietili na modro.“ Modrá symbolizuje komunikáciu a porozumenie. V jednotlivých triedach deti a žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili krásne práce, v ktorých použili ,,farebný puzzlík“, ako symbol autizmu. Zapojením sa do tejto výzvy a oslavou tohto výnimočného dňa sme našim kamarátom chceli ukázať, ako nám na nich záleží a akí sú pre nás dôležití. Vďaka nim máme šancu vidieť svet inými očami.

                                                           Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

V priloženej prílohe sa môžete dozvedieť, ako tento školský rok 2020/2021 pracujeme v autistických triedach.

Mgr. Milada Randová

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že od 01.09.2020 (šk. rok 2020/2021) je v priestoroch Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča zriadená ako jedna z organizačných zložiek školy

 

Základná škola pre žiakov s autizmom.

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Viac sa dočítate v priloženej prílohe.

Bližšie informácie môžete získať na telefóne  0911 55 33 21, 0911 55 33 27,  príp. cez e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .