UF tvorivoJeseň je čarokrásne ročné obdobie. Okolitá príroda nám ponúka širokú paletu farieb, opadané lístie vytvára nádherné farebné koberce. Jeseň nám prináša množstvo plodov vhodných na vytváranie krásnych dielok. Pani učiteľky a asistentky ZŠ pre žiakov s autizmom sa rozhodli využiť čaro jesene a pripravili pre našich žiakov spoločné jesenné tvorivé dielne. Žiaci zo všetkých tried sa spojili a z nazberaných prírodnín spoločne vytvorili krásne farebné diela. Výtvory sme následne využili na výzdobu školských priestorov. Tvorivé dielne nám potvrdili, akých šikovných a tvorivých žiakov  v našej škole máme. Tento deň sme si všetci veľmi užili a odchádzali sme s krásnym estetickým zážitkom.

Pani učiteľky a asistentky zo ZŠ pre žiakov s autizmom

UF uctaMesiac október je pre nás pripomienkou toho, aké je dôležité uctievať si starších ľudí, prejavovať im náklonnosť a lásku. Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi III. AUT triedy porozprávali, aké významné a nenahraditeľné miesto v našich životoch majú naši drahí starí rodičia. Žiaci si navzájom porozprávali veselé zážitky, ktoré so svojimi starkými zažili. S využitím medzipredmetových vzťahov sme v rámci slovenského jazyka napísali starým rodičom krásne pozdravy, na pracovnom vyučovaní sme vyrobili rámiky na fotografie. Pozdravy sme následne odniesli na poštu, kde ich žiaci sami starkým poslali. Aspoň takýmto malým darčekom chceli svojim starým rodičom vyčariť úsmev na tvári a poďakovať za dobrotu a lásku, ktorú im neustále prejavujú.

Mgr. Dominika Papšová

UF učenieNa hodinách vecného učenia a vlastivedy využívame s našimi žiakmi okrem klasických, aj netradičné formy vyučovania. Na tému živej a neživej prírody si žiaci III.AUT triedy, v rámci skupinovej práce vytvorili ,,pojmovú mapu,, do ktorej vkresľovali a lepili obrázky živej a neživej prírody. Na vychádzke sme odpozorovali prírodu najbližšieho okolia a zahrali sme sa zaujímavú hru Lovci pokladov, v ktorej žiaci hľadali prvky živej a neživej prírody podľa zadania – list, gaštan, šípky, kameň, hlina. Takéto učenie nás veľmi baví, pretože každý si zažije pocit úspechu.

Mgr. Dominika Papšová

UF mliekoAj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie a nenahraditeľné zložky plnohodnotnej ľudskej stravy. Obsahujú veľa vitamínov, vzácne mliečne bielkoviny, minerály...Naši šikovní žiaci s PVP, sa hravou a zážitkovou formou dozvedeli o význame mlieka pre naše zdravie, odkiaľ môžeme mlieko získať a čo všetko z neho môžeme vyrobiť. Nezabudli sme ani na žiakov s alergiou, s ktorými sme sa porozprávali o vhodnej náhrade mliečnych produktov. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka. Deň sme ukončili zaujímavým mliečnym experimentom. Pani učiteľky aj žiaci si tento deň naplno užili.

Mgr. Denisa Siládiová, Mgr. Dominika Papšová

UF autizmusAutizmus (z gréckeho autós) znamená sám, uzavretosť.

,,Ak sa nemôžu učiť tak, ako učíme my, učíme tak, ako sa učia oni.” - Dr. O. Ivar Lovaas

Každoročne sa pri tejto príležitosti koná množstvo osvetových projektov a akcií s cieľom zvýšiť povedomie o autizme, a pomôcť tak autistom začleniť sa do spoločnosti. Žijú medzi nami, sú súčasťou nášho sveta.

Na prvý pohľad sú takí ako my - vidia, počujú, smejú sa aj plačú. Ale predsa sú iní. Vidia svet okolo nás, ale inak ako my. Počujú, ale často sú pre nich zaujímavejšie iné zvuky ako naša reč. Smejú sa, ale smejú sa aj vtedy, keď je ostatným do plaču.

V našej škole sú žiaci s PAS súčasťou už niekoľko rokov. Vychovávame ich, učíme a začleňujeme do ostatného školského kolektívu ako rovnocenných. Zapájame ich do rôznych školských aj mimoškolských aktivít. Tento významný deň však patril práve im - autistom. Preto sme našim žiakom pripravili zážitkový program, ktorý si užili aj so svojimi kamarátmi. Mr.Bubble im priniesol bubliny, zaujal ich a vyčaril im úsmev na tvári. Neskôr boli pre žiakov pripravené súťaže a hry rôzneho charakteru, na konci ktorých získali malú sladkú odmenu a modrý, héliom nafúknutý balónik. Tento špeciálny deň sme si všetci naplno užili a spoločne sme sa dobre zabavili.

                                                                                                          Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

UFMesiac marec patrí každoročne knihám. Sú zdrojom múdrosti, učenia a fantázie. Práve kniha je považovaná za najväčšieho priateľa človeka. Už odpradávna patrí medzi spoločníkov každej generácie a je súčasťou domácností. V kalendári nájdeme aj Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý sa viaže na dátum 2.4.

Aj u našich žiakov chceme vypestovať pozitívny vzťah ku knihám. Tento čas sme venovali hlavne im. Čítali sme rôzne žánre - podľa výberu detí. Snažili sme sa, aby si každý prečítal, prelistoval knižku, ktorá sa mu páči, ktorá ho upúta, zaujme. Niektorí si dokonca vyrobili svoje vlastné knižky! Žiaci sa aktívne zapájali, vyrábali záložky, čítali a vyfarbovali obrázok k téme. Tak ako čítali pre seba, čítali aj pre svojich spolužiakov. Je nádherné vidieť u detí záujem o knihy.

Červeňanová Mária

UF modrotlačV rámci výtvarnej výchovy chceme aj u našich žiakov zo ZŠ pre žiakov s autizmom, prebudiť vzťah k výtvarnému umeniu, a to aj aktívnou účasťou na výstavách. Práve jednu z nich, pod názvom Remeslo má modré dno, sme spoločne navštívili v Sobášnom paláci v Bytči. Výstava je venovaná vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom území od 18. do 21. storočia. Na výstave sme mali možnosť vidieť pestrú škálu modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska, ukážku odevov, textílií , vzorkovníkov. Rovnako nás zaujala modrotlačiarska dielňa, ktorá bola doplnená ukážkami drevených foriem z rozličných dielní. Žiakom bolo na výstave umožnené hravo a interaktívne sa zapojiť do tvorby návrhov látok pomocou magnetiek a pečiatok, čím sa prehĺbil celý estetický zážitok. Výstava sa nám veľmi páčila a natoľko nás inšpirovala, že sme sa v triedach, rôznymi výtvarnými technikami, pokúsili vytvoriť svoje vlastné modrotlačové návrhy.

                                                                                                                                     Mgr. Dominika Papšová

UF valentinSviatok zamilovaných sme si v našej škole pripomenuli celotýždňovou akciou pod názvom Valentínska pošta. Žiaci vytvorili valentínske pozdravy a odkazy, ktoré boli plné lásky a milých prianí. Následne ich vhadzovali do valentínskych schránok. Dvaja šikovní žiaci, s pomocou pani učiteľky, rozdali na konci týždňa poštu a sladké dobroty v jednotlivých triedach. Cieľom tejto akcie bolo posilniť vzájomú komunikáciu a interakcie medzi žiakmi a učiteľmi, naučiť žiakov hľadať na iných to dobré, povedať milé slovo, či prejaviť lásku alebo obdiv gestom. Pozdravy, priania, kreslené obrázky a sladké valentínske dobroty vyčarili všetkým úsmev na tvári a radosť v srdci.

Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

UF arteterapia 2022V našej škole využívame prvky arteterapie nielen v rámci výtvarnej výchovy, ale aj v celom edukačnom procese. Tento proces zahŕňa vzdelávanie, ale aj samotnú socializáciu žiakov. Práve v rámci socializácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na našej základnej škole je prínosné aplikovať arteterapeutické techniky. Takáto intervencia má vplyv na sebaponímanie osobnosti jednotlivých žiakov a podporuje tiež rozvoj sociálnych vzťahov. Ide o kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov a skúseností prostredníctvom akejkoľvek formy umenia. Arteterapia taktiež pomáha nájsť vnútornú rovnováhu. Darí sa nám takto žiakov udržať v psychickej rovnováhe, motivovať ich, koncentrovať a vzdelávať.

Mária Červeňanová

UF zima 22Zima zima zimička,  mráz nás štípe na líčka.

Malý zajko poľom beží, kam sa schovať mám keď sneží?

Sneh zasnežil lúky, polia, zvieratá sa v lese boja.

Kde potravu nájdeme? Ku kŕmidlu zájdeme.

Tam nás čaká jediná, od lesníka hostina.

Naši šikovní žiaci z triedy pani učiteľky Mgr. Dominiky Papšovej sa na hodine vecného učenia a vlastivedy prostredníctvom skupinovej aktivity a zážitkového učenia oboznámili s významom starostlivosti o lesné zvieratá v zime. So žiakmi sme sa rozprávali, kto sa o zvieratá stará a prečo je potrebné ich v týchto mrazivých dňoch prikrmovať. Aj my sme do nášho „kŕmidla,, uložili čerstvé seno, do korýtka nasypali chutnú kukuricu a kamennú soľ. V rámci pracovného vyučovania sme vtáčikom pripravili chutné srdiečka – kŕmidlá, ktoré sme neskôr zavesili na strom na školskom dvore. Chceme všetkým ukázať, že nám zvieratká nie sú ľahostajné.

Mgr. Dominika Papšová

UF sobasny palac 2021V stredu, 06.10.2021, sme sa so žiakmi ZŠ pre žiakov s autizmom, v rámci vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, vybrali do Sobášneho paláca v Bytči. Prezreli sme si výstavu originálnej zbierky svadobných odevov, ktorá mapuje históriu svadobnej módy 20. storočia a súčasnosti. Modely sú zo súkromnej kolekcie zberateľky Janky Mládek Rajniakovej. Okrem toho nám lektorka Považského múzea porozprávala o histórii Bytčianskeho zámku, jeho majiteľoch, o obnove Sobášneho paláca a  rôznych zaujímavostiach, ktoré sú s touto historickou budovou spojené. Deti zaujali aj makety Oravského a Lietavského hradu, originálne brnenie, kaplnka, historické odevy a portréty Juraja Thurzu. Neobišli sme ani draka ukrytého v hradnej studni. Po návrate do školy sme sa porozprávali o všetkom, čo sme videli a spoznali. Nakoniec deti nakreslili, čo ich počas prehliadky najviac zaujalo. Takéto učenie nás baví.

Mgr. Božena Bašová

Dňa 08. júna 2021 Spojená škola internátna v Bytči v spolupráci s Okresným úradom – odborom školstva v Žiline, zrealizovali metodické stretnutie Vzdelávanie autistov – úspechy i otázniky. Obsahom bola výmena praktických skúseností získaných v práci so žiakmi s poruchami autistického spektra. Svoje poznatky a osvedčené postupy s týmito žiakmi prišlo prezentovať 15 učiteľov z 11 škôl. Odzneli tu príspevky a prezentácie, ktoré zaujali natoľko, že sme sa rozhodli vo výmene skúseností pokračovať aj v budúcom období a podobné stretnutia uskutočniť aj v iných školách, kde pracujú so žiakmi s poruchami autistického spektra. Teší nás, že informácie, ktoré sme si  vymenili a získali na tomto stretnutí nám pomôžu vylepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces so žiakmi s PAS.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii metodického stretnutia.

Mgr. Milada Randová

,,Deti s autizmom ťa neignorujú, oni jednoducho čakajú, kým nevstúpiš do ich sveta.“

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sme si pripomenuli, akí výnimoční a jedineční sú naši žiaci, spolužiaci a kamaráti s autizmom. Aby sme im vyjadrili úctu a spolupatričnosť, všetci sme sa v tento deň obliekli do modrého, čím sme našu školu ,,rozsvietili na modro.“ Modrá symbolizuje komunikáciu a porozumenie. V jednotlivých triedach deti a žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili krásne práce, v ktorých použili ,,farebný puzzlík“, ako symbol autizmu. Zapojením sa do tejto výzvy a oslavou tohto výnimočného dňa sme našim kamarátom chceli ukázať, ako nám na nich záleží a akí sú pre nás dôležití. Vďaka nim máme šancu vidieť svet inými očami.

                                                           Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

V priloženej prílohe sa môžete dozvedieť, ako tento školský rok 2020/2021 pracujeme v autistických triedach.

Mgr. Milada Randová

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že od 01.09.2020 (šk. rok 2020/2021) je v priestoroch Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča zriadená ako jedna z organizačných zložiek školy

 

Základná škola pre žiakov s autizmom.

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Viac sa dočítate v priloženej prílohe.

Bližšie informácie môžete získať na telefóne  0911 55 33 21, 0911 55 33 27,  príp. cez e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .