V priloženej prezentácii, vypracovanej p. vychvávateľom M. Kurinským,  si môžete prečítať o cieľoch a  úlohách rekreačnej telesnej výchovy v školskom klube detí a školskom internáte. Teoretická časť je doplnená fotografiami žiakov školského klubu a školského internátu.