Prezentácia Finančná gramotnosť - ukážka prípravy na vyučovanie v ŠKD.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná