Deti našej školy zo školskej družiny a školského internátu oslávili MDD športovo-súťažným popoludním spojeným s opekačkou. V príjemnom prostredí školského dvora vládla veselá nálada a radosť z pohybu. Na spoločnom priateľskom podujatí si deti pochutnali na voňavých špekáčikoch a nechýbala ani sladká odmena.