V priloženej prezentácii sa nachádzajú fotografie žiakov ŠKD v rámci záujmovej činnosti. Spracovnaná je v nej technika odtláčania z prírodného a technického materiálu.