P. vychovávateľ Miroslav Kurinský spracoval prezentáciu na tému Netradičné športové aktivity v ŠKD, ŠI, na hodinách TEV - malý florbal. To, ako sa žiaci venujú tomuto športu priamo v našom ŠKD, si môžete pozrieť v prílohe.