UF jesenPočas jesenných dní sme si aj tento rok v školskom klube pripravili rôzne jesenné aktivity, počas ktorých sa deti mohli vyšantiť alebo nabrať nové zaujímavé informácie.

Bc. Miroslava Adámková