Uf letoŽiaci ŠKD a ŠI sa zišli na školskom dvore pri stavaní mája. Spoločne si zatancovali a zaspievali pieseň „Máj, máj, máj zelený...“  Na Deň matiek deti vyrobili darčeky, ktorými potešili svoje mamičky. MDD sme oslávili športovými hrami a súťažami. Svetový deň životného prostredia sme si pripomenuli aktivitami, spojenými s pobytom na čerstvom vzduchu a v čistom prostredí školského dvora. Deti sa starali o čistotu a poriadok na školskom dvore. V máji vysadili semienka do prideleného záhonu a v júni si už pochutnávali na čerstvých reďkovkách. Čítaním kníh a rozhovormi o prečítaných príbehoch rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. Zhotovením pokladničiek sme žiakov motivovali k tvoreniu drobných úspor z vreckového a hospodárnemu narábaniu s peniazmi. Bezpečnú jazdu na bicykloch si deti vyskúšali v rámci aktivity „Dopravná výchova hrou.“ So školským rokom sme sa rozlúčili športovo – zábavným popoludním. V príjemnej atmosfére plnej radosti a šantenia sme spomínali na spoločne prežité chvíle v ŠKD a ŠI.

Naše spoločné aktivity si môžete pozrieť v prezentácii.

Bc. Mária Chabadová