UF zimaV oddeleniach školského klubu detí a školského internátu počas dlhých zimných dní deti nezaháľali, a venovali sa rôznym aktivitám. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť práce detí.

Adriana Sakalová