Prezentáciu Zdravá výživa vypracovala p. vychovávateľka Adriána Sakalová, ako ukážku záujmovej činnosti v rámci zdravotnej výchovy v Školskom klube detí pri Špeciálnej základnej škole internátnej Bytča.