Prišiel ten deň, kedy sa u nás konalo slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiaka praktickej školy, Šimona Švenka.

Cieľom našej praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, v spoločnosti a na zvládnutie jednoduchých činností v domácnosti i sebaobslužných návykov a zručností. Žiaci sa zacvičujú v remeselných prácach a na vykonávanie pracovných činností pod dohľadom inej osoby. Žiak, Šimon Švenk, úspešne zvládol záverečné skúšky a slávnostne ukončil štúdium na našej škole. Prajeme mu veľa úspechov, zdravia a spokojnosti v ďalšom živote. Gratulujeme!                                                            

Mgr. Ivana Janošíková