V prílohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy.

 

Mgr. Ivana Jánošíková