Dňa 25.06.2020 sa uskutočnilo slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiakov praktickej školy. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v spoločnosti, v rodine, na zvládnutie jednoduchých činností a prác v domácnosti, ako aj na zvládnutie sebaobslužných návykov i zručností. Zacvičiť ich v remeselných prácach a na vykonávanie pracovných činností pod dohľadom inej osoby. Žiaci, menovite, Milanko Klunda, Dominik Krajčí a Janko Kubica úspešne zvládli záverečné skúšky a slávnostne ukončili štúdium. Prajeme im veľa úspechov a spokojnosti v ďalšom živote. Gratulujeme!                                                                                                                                                                              

Mgr. Ivana Janošíková