So žiakmi praktickej školy sme sa 25. júna 2019 vybrali na výlet do obce Veľké Rovné. Obec je v našom okrese známa ako drotárska. Navštívili sme múzeum Drotárie, aby sme si prezreli ukážky drotárskej práce. Videli sme aj dobovú izbu so starými fotografiami z obce a veľa sme sa dozvedeli o ich rodákoch. Drotárstvu sa venujeme na remeselných prácach. Okrem toho sme si prezreli aj Kostol sv. Michala Archanjela. Dopoludnie sme zakončili na výbornej zmrzline.

                                                                                                                      Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Viera Kalmanová