V dňoch 20.06. a 21.06.2019 sa uskutočnilo prvé slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiakov praktickej školy. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine a spoločnosti, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce vrátane prác v domácnosti. Zacvičiť ich v remeselných prácach a na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Naši žiaci úspešne zvládli štúdium a prajeme im veľa  úspechov v ďalšom živote. Gratulujeme!

                                                                                         Mgr. Viera Kalmanová Viera, Mgr. Jana Zlochová