V priloženej prezentácií si môžete pozrieť, aké jesenné aktivity realizovali deti v ŠMŠ Bytča.