dro                                 

V máji a júni sú krásne dni našich matiek, detí a otcov, ktoré sme  sa v špeciálnej materskej škole rozhodli spojiť do jedného celku a pripravili sme Deň rodiny“.  Nie je na svete dôležitejšej, zodpovednejšej a krajšej úlohy, ako je úloha rodiča. Rodičia vytvárajú prostredie pre rodinu, vďaka čomu v nej vzniká harmónia a pokoj. Každá chvíľa, ktorú s deťmi prežívame, je jedinečná a nikdy sa už nebude opakovať.

Takúto neopísateľnú chvíľu sme vytvorili 31.mája 2023, kedy pani učiteľky vyzdobili areál školského dvora a pripravili s deťmi pre rodičov program a rôzne zábavné a súťaživé hry. Materskú školu navštívili celé rodiny. Nielen rodičia detí, ale i starí rodičia a súrodenci. Na školskom dvore vládla výborná nálada. Každá rodina sa pustila do súťaží s naozajstnou chuťou. Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo. A všetci boli nakoniec so svojím výkonom spokojní. Pochutili sme si na chutnom občerstvení a všetko to umocnilo slniečko, ktoré nám hrialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie vydarilo. Veríme, že sme Deň rodiny oslávili v materskej škole naozaj originálne v rodinnej pohode a vzájomnom porozumení ako obrovská škôlkarská rodina.

Pani učiteľky ŠMŠ