UF jar msČo to, čo to, čo sa to deje? Slniečko sa na nás smeje. Aj my sme sa veselili karneval si urobili. Šišky spolu napiekli a s chuťou ich aj pojedli. Knižky sme si prečítali, v knižnici ich pozerali. A keď prišiel jarný deň, všetci sme sa vystrojili, s Morenou sa rozlúčili a do vody ju hodili. Voda, to je kamarát, preto ju má každý rád. My sme sa s ňou potešili a pokusy urobili.

Mgr. Ľubomíra Kucková