Spoznávame ovocie a zeleninu

Aj deti zo ŠMŠ boli zvedavé, aká úroda sa podarila tento rok vypestovať záhradkárom. Dňa 02.10.2017 sme s deťmi navštívili výstavu výpestkov bytčianskych záhradkárov. Na výstave sme videli rôzne druhy ovocia, zeleniny, kvetov, liečivých byliniek a sušených hríbov. Našu pozornosť upútali krásne jesenné dekorácie z dielne detí a žiakov škôl mesta Bytča.

Mgr. Marta Rakovanová

Marec - mesiac knihy

V marci sme sa zamerali na zvyšovanie záujmu detí o knihy a rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Deti našej ŠMŠ navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Pani knihovníčka nás oboznámila s priestormi knižnice, aby sme vedeli, kde sa nachádzajú knižky vhodné pre malé deti. Po prehliadke sme sa usadili do kresiel a vypočuli si krátky príbeh z knihy Krtko. Taktiež nám porozprávala o zvieratách, s ktorými sa stretávame v iných rozprávkach. Mali sme možnosť popozerať si aj ďalšie knihy. Za usilovnosť, spoluprácu a slušné správanie sme dostali sladkú odmenu.

Fašiangové koláčiky

„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, nachystajte koláče pre maškary pagáče“. Aj naše deti spolu s pani učiteľkami si spríjemnili fašiangový čas pečením koláčov v školskej kuchynke. Cesto, ktoré mali vopred pripravené, si najskôr  vygúľali na pomúčenej doske. Na plech ukladali povykrajované koláčiky a dali ich piecť. Čas pečenia a chladenia koláčov využili na rytmické hry s vareškami a s lopármi. Najväčšia radosť bola z obaľovania koláčov v práškovom cukre a hlavne z ochutnávky toho, čo napiekli.

Vynášanie Moreny

Prostredníctvom zvykov a tradícií sa deti lúčili so zimou a vítali jar. Za pomoci pani učiteliek poobliekali Morenu, slameného panáka, do ľudového kroja. Spevom i tancom sme sa  rozlúčili so zimou. Za sprievodu známej piesne „Morena, Morena, kde si prebývala“ ju deti vyniesli a „upálili“ na záhrade, aby spolu s Morenou odišli  všetky choroby. 

Beáta Kadorová

Čarovanie s ovocím a zeleninou

,,Jabĺčko, jabĺčko, mám na teba chuť...“  tak sa spieva v pesničke. Na šalát zo strúhaného jabĺčka s mrkvičkou mali chuť aj deti z našej materskej školy. Za pomoci pani učiteliek dokázali očistiť, postrúhať si jabĺčka aj mrkvičku a pripraviť si chutný šalát pre všetky deti v škôlke. Iná skupinka šikovných detí  dotvárala jablkového ježka napichovaním hroznových bobúľ na špajdle. Tretia skupina detí poukladala nakrájané jablká na papier a dala ich sušiť na radiátor. V nasledujúcich dňoch si na nich všetci  pochutnali.

Beáta Kadorová