Vyhodnotenie 13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Ako sme vás už bližšie informovali, aj naša škola sa zapojila do 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý bol organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  dňa 23. októbra 2017. Tohoročná téma bola: „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 243 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 46 582 účastníkov podujatí. Do hodnotiaceho kola celoslovenského projektu postúpilo 224 školských knižníc. Naša školská knižnica spolu s ďalšími siedmymi školskými knižnicami sa umiestnila na 21. mieste.

Teší nás, že sme aj my prispeli k naplneniu cieľa celoslovenského projektu a zábavnými formami práce s knihou sme podporili u žiakov dobrý vzťah k čítaniu a poznávaniu nového.

Mgr. Eva Kováčiková

Kamienkovanie

Žiaci našej školy sa zúčastnili na 12. ročníku tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili dňa 07. marca 2018 v Spojenej škole sv. Jozefa v Turzovke. Oboznámili sa s výtvarnou technikou „Kamienkovanie.“ Pri maľovaní na kamene vytvárali neopakovateľné diela. Mohli využiť množstvo rôznych geometrických vzorov, motívy zvierat, kvetín či ľudských tvárí.  Inšpiratívne nápady sa žiakom veľmi páčili a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 

Bc. Mária Chabadová

Prednáška Jarné prebúdzanie

Ako všetci iste vieme, február je posledným zimným mesiacom. Po ňom už prichádza mesiac marec a s ním aj nádych jari. V stredu pred jarnými prázdninami sme sa so žiakmi II. stupňa a Praktickej školy zúčastnili prednášky v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatká. Pán Ladislav Hlôška - zoológ - porozprával žiakom o tom, že koniec zimy a jar sú v našich zemepisných šírkach spájané so vznikom nového života, čomu podlieha aj rozmnožovanie živočíchov vo voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o dvorení a pytačkách v živočíšnej ríši, o tom, ako vzniká život a ako sa rodia mláďatá obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Získali nové informácie o mláďatách zvierat, o ich vývoji a starostlivosti rodičov o ne. Prednášku dopĺňala audiovizuálna projekcia a preparované zvieratá.

Mgr. Júlia Moravíková

O troch grošoch

Dňa 27.02.2018 k nám do školy zavítali herci divadla Portál z Prešova, aby našim deťom a žiakom zahrali divadelné predstavenie O troch grošoch. Vtipnou formou, doplnenou pesničkami, zobrazili známy dej ľudovej rozprávky o tom, ako sa dá vyžiť z troch grošov. Lámali si nad tým hlavy kráľovskí radcovia, ktorým sa ich pláca zdala príliš malá, a tak im kráľovná dala za príklad chudobného kopáča, ktorý jeden groš požičiava, druhý vracia a len z toho tretieho žije...

Mgr. Júlia Moravíková

Školský karneval

Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Zlučuje v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli s vyháňaním zimy a príchodom jari. Fašiangové radovánky na Slovensku sa spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Neodmysliteľným doplnkom fašiangov je hojnosť dobrého jedla a nápojov. Tradične sa v domácnostiach ponúka vyprážané pečivo, ako sú šišky či fánky – niekde nazývané i krapne alebo pampúchy. Súčasťou fašiangových zábav a hier sú sprievody masiek.

Krásnymi maskami sme sa mohli pochváliť aj v našej škole, kde sa dňa 01.02.2018 konal tradičný karneval. Školská chodba sa premenila na kráľovstvo s rozprávkovými postavičkami. Žiaci i pani učiteľky sa zmenili na hrdinov z akčných príbehov, čarodejnice, zvieratká, princezničky či iné zvláštne bytosti. O zábavu nebola núdza. Všetci sa dobre bavili, tancovali a súťažili. Odmenou pre všetkých boli nielen sladkosti, ale i vynikajúce šišky. A že sme sa skutočne skvele bavili, bolo vidieť na rozžiarených detských očkách, úsmeve, radosti a spokojnosti našich žiakov.

Mgr. Mária Holáčiková