Stretnutie s Mikulášom

Dňa 5. decembra 2017 sa študenti z triedy III.AP pod pedagogickým vedením Mgr. Medviďovej, Mgr. Kyklošovej Mgr. Černekovej rozhodli spríjemniť deň našim žiakom. Študenti si pripravili divadelné predstavenie „Vlk a kozliatka“, ktoré sa našim žiakom veľmi páčilo. Potom veľkým potleskom a krikom privítali Mikuláša, pre ktorého si pripravili rôzne básničky a pesničky.  Mikuláš deti odmenil balíčkami a študentky z III.AP prezlečené za anjelov a čerta odmeňovali žiakov darčekmi v podobe hračiek a knižiek. O hudobný program sa postaral Matúš Tichý z I.BM, ktorý nám všetkým na harmonike zahral najznámejšie vianočné koledy a naši žiaci sa samozrejme k harmonike a spevu pridali. Ďakujeme všetkým (pedagogickým zamestnancom a študentom), ktorí sa zapojili do zbierky pre naše deti, či už vo forme finančného príspevku, hračiek i detských knižiek.

V priloženom videu si môžete pozrieť mikulášsku atmosféru v našej škole a radosť našich detí z darčekov, ďakujeme. https://www.youtube.com/watch?v=Ai1noX_1xv8

Mgr. Zdena Počarovská

Hovorme o jedle

Projekt, ktorý vyhlasuje nezisková organizácia „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“ pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorého sa naša škola každoročne zapája. V tomto roku sme si vybrali súťažno-vzdelávacie aktivity vyhlásenej dennej témy: „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Našim cieľom bolo utvrdiť a rozšíriť vedomosti žiakov o zdraviu prospešných potravinách a o ich pôvode, poskytnúť im zaujímavé informácie o kravičkách, mlieku a mliečnych výrobkoch a následne im prakticky ukázať „cestu mlieka“ od kravičky cez mliečne výrobky až k spotrebiteľovi.

Zrealizovali sme so žiakmi zaujímavé, poučné a zábavné aktivity, navštívili sme poľnohospodárske družstvo zaoberajúce sa chovom hovädzieho dobytka a oviec, produkciou kravského a ovčieho mlieka, výrobou výrobkov z kravského a ovčieho mlieka, navštívili sme  aj výrobnú prevádzku zameranú na spracovanie mlieka, syra, na výrobu typických slovenských syrových výrobkov, ale aj originálnych syrových produktov.

Našim zámerom bolo presvedčiť žiakov o prednostiach konzumácie lokálnych potravín, vyzdvihnúť regionálny význam chovateľských a spracovateľských potravinárskych podnikov, poukázať na význam vhodnej, rôznorodej a vyváženej stravy, usmerniť ich pre výber zdraviu prospešných potravín, podnietiť ich k uplatňovaniu osvojených poznatkov vo vlastnom stravovaní a k zodpovednosti za vlastné zdravie a kvalitu svojho života.

Všetky uskutočnené aktivity boli spracované do prezentácie, ktorá bola zaslaná ako súťažný príspevok. V týchto dňoch naša škola obdržala za zrealizované súťažno-vzdelávacie aktivity zlatý diplom.

 

Súťažná prezentácia

Mgr. Alena Korduljaková

Bc. Eva Sedliačková

Exkurzia v Kysuckom Novom Meste

Žiaci z 9. ročníka sa 21.11.2017 zúčastnili exkurzie v Spojenej škole internátnej v Kysuckom Novom Meste. S veľkým záujmom si pozreli dielne a triedy učebných odborov:

 

 

-          Stavebná výroba so zameraním na murárske práce

-          Obchodná prevádzka sa zameraním na práce pri príprave jedál

-          Stavebná výroba so zameraním na stavebné zámočníctvo

-          Kožiarska výroba so zameraním na obuvnícku montáž

-          Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce

-          Cukrárska výroba

-          Služby a domáce práce

-          Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru

Niektoré zručnosti si vyskúšali, niektoré výrobky ochutnali, s majstrami si podiskutovali.

Mgr. Zdena Počarovská

Svetlušky a Krajina nádeje

Opäť po roku naši žiaci dňa 08.11.2017 previedli svoj talent v súťaži Svetlušky a Krajina nádeje.

To, že pohyb je neoddeliteľnou súčasťou života, presvedčili žiaci prvého stupňa B variantu s úsmevnou choreografiou Trpasličí deň, kde Nikola Kamasová, Nikola Kulíšková, Paulína Mohyláková a Silvia Voloníková získali 3. miesto.

Veľmi temperamentnou, rokovou choreografiou sa predstavili žiaci Jean Baláž, Izabela Balážová, Lea Sopóciová, Elin Balážová, Pamela Štrkáčová a za búrlivého potlesku získali krásne 1. miesto.

V speváckej kategórii svoje pocity, emócie a lásku k hudbe predviedli Jean Baláž, ktorý získal 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Elin Balážová.

Adrián Zajac predviedol svoje zručnosti v modelovaní. Porota bola veľmi očarená jeho výkonom, vďaka ktorému získal krásne 1. miesto.

Krajinu nádeje vyčarovali svojimi farbami na papieri Jaroslav Ačjak a Emanuel Hošták.

Nie vždy môžeme všetko deti naučiť, ale môžeme ich urobiť šťastnými. Ak láska k hudbe, pohybu, umeniu robí deti šťastnými, je len na nás, aby sme v nich talent rozvíjali a podporovali.

                                                                                                              Mgr. Mária Holáčiková

Prezentácia výrobkov žiakov

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu výrobkov žiakov našej školy, dňa 07.12.2017. Pozvánka sa nachádza TU.