Stretnutie s Mikulášom

5. decembra navštívil deti a žiakov našej školy Mikuláš. Nebol sám. Doprovod mu robili čerti aj anjeli - prváci z Dopravnej akedémie zo Žiliny pod vedením dvoch pedagógov. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nadelil deťom okrem sladkých balíčkov aj divadelné predstavenie o Popolške. Deti mu poďakovali básničkami, pesníčkami i vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Spoločne si zaspievali Tichú noc a popriali si krásne sviatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Ochranárik 2018

Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa uskutočnilo dňa 03.12.2018 o 10,00 hodine v zasadačke Okresného úradu v Bytči. Z našej školy boli v kategórii špeciálne školy komisiou vybrané výtvarné práce týchto žiakov: Lea Sopóciová, Mária Polhošová a Patrik Čerňan. Víťazné práce boli odmenené aj zaujímavými vecnými cenami a budú odoslané na celoslovenské kolo súťaže. Dúfame, že výtvarné práce našich žiakov získajú ocenenie aj v celoslovenskom kole. Fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení a víťazné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Pyšná princezná

Už niekoľkokrát našu školu navštívili herci z divadla Portál z Prešova. Rovnako tomu bolo aj dňa 23.11.2018, kedy potešili deti a žiakov našej školy divadelným predstavením Pyšná princezná. Veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta, rozosmialo nielen deti a žiakov, ale aj učiteľov. A kto si získal srde pyšnej princeznej? No predsa múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý dobehol aj samotnú princeznú.

Mgr. Júlia Moravíková

Vianočná besiedka

Škola malého stopára

Dňa 21.11.2018 sa žiaci 4. – 9. ročníka A variantu zúčastnili odbornej prednášky zoológa RNDr. Ladislava Hlôšku, PhD. Škola malého stopára. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu spolu s obrázkami, audioukážkami a krátkymi videoukážkami zo života našich lesných zvierat. Súčasťou prednášky bola prehliadka výstavy „Lesné zverstvo našich hôr“, ktorá priblížila život tradičných druhov zvierat nášho regiónu. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, v rámci ktorých sa učili určovať stopy zvierat a zhotoviť ich sadrové odliatky.

Mgr. Júlia Moravíková