Beh Terryho Foxa

Príbeh Terryho Foxa naši žiaci dobre poznajú a je im veľmi blízky.  Mladý hrdina prekonal bolesť, bezmocnosť, ukázal odvahu a v boji s chorobou dodal odvahu aj iným. Zanechal nám silné posolstvo, je nám vzorom. Stal sa podnetom pre zorganizovanie humanitárnej akcie, behu, ktorého sa aj naša škola každoročne zúčastňuje. Pripájame sa k odkazu, ku ktorému sa v súčasnosti hlásia mnohé krajiny a vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi chorými rakovinou.

Mgr. Alena Korduljaková

Sonda do súkromia plchov - prednáška

Opäť mali naši žiaci možnosť navštíviť historické priestory Sobášneho paláca v Bytči. Tento raz sa zúčastnili prednášky Sonda do súkromia plchov, ktorú viedol zoológ Považského múzea v Žiline.

Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote týchto milých hlodavcov, ktoré pre človeka však často predstavujú škodcov. V prezentácii mohli žiaci vidieť množstvo fotografií jednotlivých druhov, plšie domčeky či obrázky zo života mláďat a dospelých jedincov.

Po prednáške vyplnili žiaci spolu s pani učiteľkami pracovné listy, v ktorých hľadali správne cestičky zvieratiek k potrave, spájali čísla, počítali a pomenúvali lesné zvieratká.

Mgr. Júlia Moravíková

Dni nádeje

Aj tento rok sme sa so žiakmi Spojenej školy internátnej v Bytči zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2017. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIII. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci vo svojich výtvarných prácach na témy „Drogy? Toto je moja odpoveď!“, „Ja vo svete, ja v živote“  alebo vo voľnej téme zobrazili zmysluplné využívanie voľného času, plnohodnotný život bez drog a nevhodných „kamarátov“.

Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2017“, ktorá sa konala  05. 10. 2017 o 10. 00 hod. v Mestskom divadle v  Žiline. Na tomto podujatí boli v kategórii ŠZŠ ocenení aj  žiaci našej školy nasledovne:

1. miesto:  Marián Bondora - 6. ročník

2. miesto:  Emanuel Hošták - 9. ročník

3. miesto:  Adrián Zajac - 6. ročník

VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME!

Mgr. Božena Bašová

Environmentálna výchova v prírode

Naši žiaci majú kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Pravidelne navštevujú národnú prírodnú rezerváciu Súľovské skaly. V rámci hodín vlastivedy sa žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili čistenia pridelenej lúky od náletových drevín. Pozorovali jesenné farby prírody, faunu a flóru. Učili sa priamo v teréne názvy drevín a rastlín. Počas krásneho slnečného dňa – 3.10.2017 - videli aj babôčku pávookú. Priniesli si aj množstvo prírodnín, ktoré využijeme na hodinách pracovného vyučovania.

Mgr. Zdena Počarovská

Svoje srdce máš vo vlastných rukách!

Hoci nie je Valentína, 29. september sme venovali srdcovým témam – pripomenuli sme si Svetový deň srdca a riziká srdcovo-cievnych ochorení. Rozmanitými aktivitami sme sa snažili motivovať deti a žiakov k tomu, aby venovali dostatok pozornosti svojmu srdcu a nezabúdali, že prevencia je lepšia ako liečba. Starší žiaci si pozreli prezentáciu a náučné video o stavbe, funkcii a fungovaní srdca, rozoberali a skúmali školský model ľudského tela. Keďže už o srdci čo-to vedeli, mali veľa rôznych otázok a živo rozoberali reálne i menej reálne dotazy typu „čo keby...“ Po úsmevnej debate na vážnu tému nastala chvíľa pravdy. Žiaci mali možnosť počuť tlkot svojho srdca cez fonendoskop a nechať si zmerať krvný tlak. Zostali zaskočení, ale po prvých odvážlivcoch chcel už zistiť svoj tlak každý. Dokonca aj niektoré pani učiteľky, pani riaditeľka a zástupkyňa sa dali nahovoriť na „školskú preventívnu prehliadku srdiečka“. Žiaci skonštatovali, že dospeláci sú zdraví ako rybičky a ešte vydržia mnoho žiackych vylomenín :o)

Mladší žiaci zistili, že ľudské srdce vôbec nevyzerá tak, ako na ich obrázkoch. Ale veľmi dobre vedeli,  ako sa starať o svoje srdiečka, aby boli dlho zdravé – hlavne pohyb a šport. A že „Šport je zdravý“  dokázali aj zvieratká v rozprávke, ktorú si žiaci pozreli. Nakoniec predviedli svoju šikovnosť a namaľovali, ako si predstavujú zdravé srdiečko.

Škôlkari sa do športu vrhli sami. Hoci netušia, čo je prevencia a o tele a srdiečku vedia veľmi málo, podporujú jeho činnosť zo všetkých síl – behajú, šantia, vyskakujú – a to je tá najsprávnejšia cesta k zdravému životnému štýlu, dlhšiemu a lepšiemu životu.

                                                                                                           Mgr. Alena Korduljaková

Fotogaléria k aktivitám