UF ZSTrieda 1. a 2. ročníka sa vo štvrtok 23.03.2023 premenila na „zdravotné stredisko“, v ktorom bola čakáreň plná chorých, kýchajúcich a zranených malých pacientov. Tých sa hneď ujal pán doktor Ondrej (neskôr Terezka) a jeho milá sestrička Mirka. Pacientovi najskôr odmerali teplotu, skontrolovali hrdlo, popočúvali dýchanie naozajstným fonendoskopom či ošetrili ranu. Následne doktor predpísal recept a odporučil medikamentóznu liečbu. Prostredníctvom hry si žiaci zopakovali nadobudnuté vedomosti o chorobách, úrazoch, o zdravotnom stredisku, o tom ako sa správať u lekára a utvrdili si ich v praxi. Vedia, že pre naše zdravie je dôležitý nielen pitný režim a zdravá strava, ale aj šport a pobyt na čerstvom vzduchu. Veď zdravie máme len jedno, preto si ho musíme vážiť a chrániť.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

UF worksopVybraní športovci našej školy sa 14. 03. 2023 zúčastnili Workshopu v unifikovanom volejbale v Modre.  Podujatie sa konalo v športovej hale a zúčastnili sa ho aj športovci z iných špeciálnych škôl a zariadení. Mali sme príležitosť vyskúšať si rôzne pohybové hry, ktoré boli zamerané na prácu s loptou, postreh a koordináciu športovca. Niektorým to išlo ľahšie, iným ťažšie. Navzájom si pomáhali a spolupracovali medzi sebou ako spoluhráči. Vďaka prítomnosti skúseného bývalého slovenského volejbalistu, Martina Nemca, si nielen športovci, ale i my, tréneri, odniesli veľa užitočných rád, prostriedkov a foriem, ako začať s volejbalom u našich žiakov. Špeciálnym olympiádam Slovensko sa chceme poďakovať za  príležitosť  zúčastniť sa tak užitočného workshopu, ktorý obohatil trénerov i športovcov. 

Mgr. P. Hrobáriková a Mgr. I. Janošíková

UF florbalDňa 15.03.2023 sa konal florbalový turnaj Špeciálnych olympiád Slovensko v Modre. Ani  tím Spojenej školy internátnej v Bytči, zložený z hráčov M. Jašíkovej (9.roč.), F. Motla (8.roč.), M. a M. Cudrákovcov (7.roč.), I. Stolára (7.roč.) a F. Horváta (6.roč.) na ňom nesmel chýbať. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného kola. Každý jeden hráč nášho tímu odviedol na svojom poste skvelú prácu. Veď posúďte sami, keď na ich hrudi sa na konci celého turnaja zablyšťala zlatá medaila. Bola to skvelá tímová práca! Zlatá medaila je toho dôkazom. Som si istá, že určite nebola posledná. Už teraz sa tešíme na ďalšie turnaje vo florbale.

Mgr. P. Hrobáriková a Mgr. I. Janošíková 

UF kniznicaMarec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom teplejších slnečných dní či s prvými prácami v záhradkách. Okrem toho sa spája aj s odpočinkom v podobe čítania kníh. Ale o tom, že je marec mesiacom kníh, ste už isto mnohí počuli. Pri tejto príležitosti nám pani knihovníčky každý rok otvárajú bránu Mestskej knižnice v Bytči a vítajú nás s úsmevom na tvári a knihou v ruke. Inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť mali pre nás pripravený pestrý program. Žiaci sa dozvedeli niečo z histórie knižníc, čítali, recitovali, vyfarbovali, hádali hádanky. Na záver dostali priestor, aby si pozreli zbierku kníh v celom detskom oddelení. Z toho mali najväčšiu radosť. Prechádzali sa pomedzi regály plné kníh, pozerali, listovali, tí väčší si aj samostatne čítali.

Veríme, že sa nám podarilo u žiakov aspoň trošku prebudiť vášeň k čítaniu. Veď kniha bola oddávna symbolom múdrosti a vzdelanosti.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

                      UF vyrocie 1

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád. Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí. Tieto slová platia v našej škole mnohonásobne viac. Sú zrkadlom pre všetkých nás, kde spolu vytvárame jeden veľký obraz jedinečnosti, spolupatričnosti, radosti, lásky, priateľstiev, úsmevu a čarovných okamihov tak, aby sme mohli spolu v našej škole zažívať chvíle, na ktoré sa nezabúda. Chvíle, ktoré sú  nezmazateľne vryté v mysli, našli si kútik v našich srdciach a často sa k nim vraciame. Škola v nás všetkých zanecháva nezabudnuteľný odkaz. Bez vás by škola nebola tým, čím je dnes, a preto moje veľké ďakujem patrí a vždy bude patriť vám všetkým: deťom, žiakom, pedagógom, odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom a priateľom. A takto plynie život v našej škole.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

UF mapyV triede 3. a 4. ročníka si vyučovanie každý deň užívame. Používame rôzne moderné didaktické  pomôcky, hry a metódy. Jednou z nich je aj myšlienková mapa. Vychádza z jednej ústrednej myšlienky a spája sa s ďalšími. Deťom sa hravou formou zlepšuje schopnosť porozumenia, zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi, kreativita a dispozícia vytvárať prepojenia medzi rôznymi témami a vecami. Deti sa učia a následne si opakujú s porozumením, ľahšie a efektívnejšie si  zapamätajú preberanú látku.

,,Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“

Mgr. Martina Koišová

UF kybersikanaDňa 30. januára 2023 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili v Krajskej knižnici v Žiline na besede pod názvom Kyberšikana a kritické myslenie. Uvedené témy nám pútavou formou prezentovali dvaja zamestnanci knižnice, ktorých cieľom bolo podanie informácie o komunikovaní v on-line priestore medzi osobami, ktoré sa nepoznajú a to môže priniesť rôzne riziká. Žiak je často málo obozretný, keď začína komunikovať v on-line priestore, často o sebe prezradí neznámym ľuďom informácie zo svojho súkromia v dobrej viere, že osoba, ktorej sa zdôveril, je jeho virtuálny priateľ.

Zároveň si žiaci po besede pozreli výstavu posledného človeka na mesiaci, Eugene A. Cernana s vierohodným modulom a skafandrom.

Ing. Pavol Bilas, koordinátor prevencie

UF boccaNový kalendárny rok 2023 je v plnom prúde. Hneď v jeho úvode si žiaci našej školy zmerali sily v školskom turnaji v športovej hre Boccia. Počas celého školského roka deti zo ŠZŠ a zo ZŠ pre deti s autizmom poctivo  bocciu trénovali na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Spolu s vyučujúcimi TSV sme vybrali dvoch zástupcov, ktorí reprezentovali svoju triedu. Žiakov sme rozdelili do štyroch základných skupín, v ktorých medzi sebou súťažili. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka A aj B variantu. Druhú kategóriu vytvorili žiaci s autizmom. Členmi tretej skupiny boli  žiaci 5. - 9. ročníka A aj B variantu. Nezabudli sme ani na žiakov C variantu, ktorí si zmerali svoje sily v štvrtej kategórii. Žiaci súťažili vo dvojiciach. Počas turnaja vládla medzi deťmi priateľská i zdravá súťaživá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali a držali si palce. Všetci súťažiaci si odniesli radosť z hry a chuť športovať.  Po ukončení súťaže bol každý jeden žiak patrične odmenený a okrem skvelých pocitov dostal aj hodnotnú cenu, diplom a za prvé tri miesta aj medailu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. Patrícia Hrobáriková a Mgr. Ivana Janošíková

image001Vedeli ste, že aj komplimenty majú svoj deň v kalendári? Tento rok pripadol 24.január na utorok. Deti v ŠZŠ ho oslávili tak, ako sa patrí. Od rána sme boli k sebe o čosi milší a nešetrili sme pochvalou, oceneniami, či lichôtkami. Na začiatku vyučovania sme si vysvetlili, čo vlastne kompliment je a následne každý povedal nejakú peknú vetu a poďakovanie svojmu kamarátovi v triede. Komplimenty sme písali aj na tabuľu a vytvorili sme krásny, farebný, srdiečkový plagát plný jedinečných komplimentov. Úsmevy a dobrá nálada sa niesli našimi triedami. Milé slová sú predsa príjemnou súčasťou nášho života a vždy človeka mimoriadne potešia a vyčaria úsmev na tvári.

Vyjadrujte svoj obdiv voči iným pri každej príležitosti. Ako raz povedal Abraham Lincoln: ,,Každý má rád kompliment.“

                                                           Mgr. Koišová, Mgr. Hrtánková Sečňová, Mgr. Poliaková

image006Do ŠZŠ zavítalo Bábkové divadielko Lienka a našim zvedavým žiačikom zahrali veľmi poučné predstavenie O pyšnej Dorotke. Deti sa pohodlne usadili a so zatajeným dychom sledovali, ako si musel čert odviezť pyšnú a trucovitú princeznú Dorotku rovno do pekla. Až v pekle sa Dorotka polepšila a uvedomila si, ako sa neslušne a drzo správala voči svojmu kráľovskému otcovi. Zrazu sa zo sebeckej, namyslenej a samoľúbej dievčinky stala pracovitá, nápomocná a milá princeznička. Všetkým ukázala, aké má dobré srdiečko. A ako to už v rozprávke býva, tak aj táto sa dobre skončila nádhernou svadbou Dorotky a Mateja. Nadšené deti odmenili hercov dlhým potleskom a odchádzali plné dojmov a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie divadelné predstavenie.

Mgr. Martina Koišová

image009Vianočný čas, opäť prišiel k nám. My v triedach C variantu sme si toto prichádzajúce obdobie spríjemnili rôznymi aktivitami. Našimi triedami zneli koledy, skrášlili sme si ich stromčekmi, ktoré sme spoločne s deťmi vyzdobili a rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách.  Nesmela chýbať vôňa medovníčkov a škorice ale aj písanie a vyrábanie vianočných pozdravov pre Ježiška či našich najmilších rodičov. Ako zlatý klinec sme zažili spoločnú ,,štedrú večeru“ v našej školskej jedálni a cítili sme sa naozaj ako jedna veľká rodina.

Mgr. Hrobáriková, Mgr. Kalmanová, Mgr. Hujová

                                                               Trh

UF Mikulas„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.“

A veruže v našej škole máme len samé dobré detičky. O tom sa presvedčil aj sám Mikuláš, ktorý si vypočul od detí krásne básničky a pesničky a tak mohol rozdať všetky sladké balíčky. Nezostal ani jeden jediný. A čerti, Tí si tohto roku žiadne dieťa so sebou do vreca nezobrali.

Mikuláš náš tešíme sa na Teba o rok zas !

Ing. Bilas, Bc. Játiová  

UF svetluskyNádherné okamihy plné emócií a nezabudnuteľných chvíľ sme mohli po dvoch rokoch opäť zažiť na krásnom podujatí Svetlušky. Kino Mier v Považskej Bystrici ožilo umením, talentom, smiechom a radosťou. Deti súťažili v dvoch vekových kategóriách, kde nechýbal spev, tanec, modelovanie a skladanie puzzlí. Súčasťou Svetlušiek je i výtvarná súťaž Krajina nádeje, ktorú obohatili svojim umením aj naši žiaci. Za krásne kresby si odniesli ocenenia Samko Sič a Matejko Hroško.

Tanečná skupina Cesta v podaní našich starších žiakov ohúrila krásnou choreografiou ,,Spolu vieme lietať“, kde priblížili príbeh plný emócii a ladnosti. Naše Bodky v podaní mladších žiakov sa zmenili na pastelky a s úsmevnou choreografiou ,,Maľujem srdcom“ rozprestreli na pódiu krásnu paletu farieb. V speve sa na popredných miestach umiestnili Mirka Fišerová a Branko Štruml. V modelovaní boli ocenení Terezka Halíčková a Tadeáš Kopuník a v skladaní puzzle Terezka Michutová a Janka Fulierová. Všetkým žiakom zo srdca blahoželáme a sme šťastní, že môžeme spolu s nimi zažívať tieto nádherné okamihy.

Ďakujem organizátorom podujatia Mestu Považská Bystrica, PX centrum a Spojenej škole v Považskej Bystrici, že vytvárajú priestor pre naše výnimočné deti, a tak im dávajú možnosť zažiť pocit šťastia a úspechu.

Mgr. Mária Holáčiková

UF pripravkariPrvé mesiace majú naši prípravkári úspešne za sebou. Zvykli si na nových kamarátov, zvonenie na hodiny i prestávky, počas ktorých občas z tašiek vyberajú hračky a spomínajú na bezstarostné chvíle. Napriek novým povinnostiam sa im v škole veľmi páči, už sú z nich predsa naozajstní školáci. Naučili sa písať prvé čiary, hrajú sa na pátračov a vyhľadávajú písmenká. V matematike, vo svete čísel a počtov, sú ako doma. Už vedia nájsť cestu doprava, doľava, hore, dole. Spoznávajú aj nové príbehy, ktoré s ľahkosťou prerozprávajú. Ak ich neposlúcha jazýček, tak ho trénujú na hodinách individuálnej logopedickej intervencie spolu s Gabikou. Aj keď nepoznajú všetky písmenká, Maťka ich učí formou fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, aby ich počuli, a tak sa s ľahkosťou naučili čítať.

Tak ako hovoria naši drobci ,,Škola je super“, kde okrem učenia máme množstvo zábavy. Každý deň v škole je výnimočný a zážitkový. Spolu športujeme, hráme sa, oslavujeme, veľa sa nasmejeme, spoznávame svet prírody, a tak zažívame dobrodružnú cestu za poznaním.

 Mgr. J. Kačincová, Z. Ilková, M. Holáčiková

UF vcielkyDňa 09.11.2022 žiaci prípravných ročníkov zažili skutočne bohaté dopoludnie. Zavítali k nám milé panie z Vlastivedného múzea z Považskej Bystrice.

Žiaci si vypočuli zaujímavú a inšpiratívnu prednášku o živote včielok, o tom, ako sa rodia včielky, aké sú užitočné a mnoho ďalších zaujímavosti. V závere náučno-tvorivého dopoludnia si žiaci samostatne dozdobili krásne plátenné tašky farbičkami na textil. Tašky si s úsmevom a radosťou odniesli domov.

Prežili sme krásne dopoludnie a niečo nové sme sa opäť naučili.

Mgr. Jana Kačincová