Stolnotenisový turnaj zamestnancov SŠI Bytča

Vo štvrtok, 28. júna 2018, sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov SŠI za aktívnej účasti 25 súťažiacich, ostatní boli povzbudzujúci. Akcia mala športovo-kultúrny rozmer ukončenia školského roka 2017/2018. Prvé miesto obhájil Miroslav Kurinský, striebro získala Martina Kurejová - Melocíková, z bronzu sa tešil Patrik Čička. Všetci ostatní súťažiaci získali 4. miesto :-).

Dovidenia na šiestom ročníku na konci budúceho školského roka.

Miroslav Kurinský

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sme slávnostne ukončili všetci spolu - veľkí aj malí - v hlavnej budove školy. Program uvádzala pani učiteľka Mgr. Miladka Randová. Vystúpili v ňom naši škôlkari a žiaci prvého stupňa tak, ako sa patrí: zarecitovali, zatancovali, zaspievali...

Pani riaditeľka odovzdala žiakom, ktorí si to zaslúžili a reprezentovali našu školu počas celého školského roka na rôznych súťažiach a podujatiach, pochvaly i sladké odmeny. Mnohí žiaci si pochvalu vyslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku či správanie.

Rozlúčili sa s nami i naši deviataci, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu i živote.

Všetkým deťom a žiakom prajeme krásne prázdniny plné nových zážitkov a dobrodružstiev a tešíme sa na nich 3. septembra 2018.

Mgr. Júlia Moravíková

 

Letné účelové cvičenie

Dňa 26. júna 2018 absolvovali žiaci štvrtého, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka letné účelové cvičenie. Pani učiteľky pripravili k témam civilná ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a zdravotná príprava videoprezentácie. Teoretická časť deti zaujala a aktívne sa zapájali. Po nástupe a kontrole pripravenosti sa žiaci v dobrej nálade vydali na turistickú vychádzku na futbalové ihrisko do Hliníka nad Váhom. Praktickú časť plnili na troch stanovištiach. Precvičili si úlohy vyplývajúce z teoretickej časti a cvičenie ukončili testom. Napriek daždivému ránu nakoniec tohtoročnému účelovému cvičeniu prialo aj počasie, cvičenie dopadlo na výbornú a splnilo všetky stanovené ciele.

Mgr. Jana Zlochová

Preteky žiakov B a C variantu

Deň 26. jún 2018 patril pretekom v ľahkej atletike. V tomto školskom roku to bol už jubilejný X. ročník. Pretekali  žiaci B a C variantu ŠZŠ Žilinského kraja spolu so žiakmi Trenčianskeho kraja. Zúčastnilo sa ho celkom 9 škôl. Súťažili v behu na 15 m, skoku z miesta a v hode na cieľ. Pretekárov bolo celkom 43. Mestá, ktoré reprezentovali: Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Turzovka, Čadca, Bytča, Púchov a Považská Bystrica.

Mgr. Zdena Počarovská

Divadelné predstavenie Žabí kráľ

Dňa 22.06.2018 našu školu navštívilo divadlo Na hojdačke s divadelným predstavením s názvom Žabí kráľ. Námetom divadelného predstavenia bola rozprávka od známych rozprávkarov bratov Grimmovcov. Bábkoherci spolupracovali s deťmi a zapojili ich do deja rozprávky. Z dievčat sa tak stali princezné, ktoré svojim bozkom chceli premeniť žabiaka na krásneho princa.

Mgr. Zdena Počarovská