Rokovací poriadok pedagogickej rady Špeciálnej materskej školy v Bytči.