Denný poriadok Špeciálnej materskej školy v Bytči platný od 08.01.2013.