V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy s názvom Poď sa s nami hrať, platný od 01.09.2022.