V prílohe sa nachádza Školský výchovno - vzdelávací program Špeciálnej materskej školy Poď sa s nami hrať.