V priloženom súbore si môžete stiahnuť tlačivo - Prehlásenie o zdravotnom stave.

V prílohe sa nachádza školský poriadok Špeciálnej materskej školy.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa k stiahnutiu.

V prílohe sa nachádza Školský výchovno - vzdelávací program Špeciálnej materskej školy Poď sa s nami hrať.

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo Špeciálnej materskej školy v Bytči inou osobou k stiahnutiu.