Ponuka práce - logopéd

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru do organizačnej súčasti školy – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva- logopéda. Nástup ihneď. Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe logopédia. Svoje žiadosti zasielajte poštou na uvedenú adresu, príp. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , príp. ďalšie informácie na č. tel. 0911 55 33 21.

Vzťahy v živote mladého človeka

Súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola aj beseda psychologičky CŠPP so žiakmi 9. ročníka.

Diskutovali sme spoločne o medziľudských vzťahoch, ich rôznych podobách, kvalitách a o partnerských vzťahoch. Žiaci mali možnosť uvažovať o svojich predstavách o budúcom partnerovi či partnerke, o očakávaniach, ktoré od neho majú a o ich prioritách. Hovorili sme o rôznych spôsoboch, ako sa ľudia a partneri k sebe správajú. Tu sme sa zamysleli nad konaním, ktoré vzťahy „ťahá k zemi“ a ktoré naopak vzťahy rozvíja a „umožňuje im lietať“. 

Mgr. Veronika Blažeková

Pomáhajme včas a efektívne

Pomáhajme včas a efektívne

- bolo hlavné heslo ďalšieho odborného podujatia, určeného pre klinických i školských logopédov. Odborný seminár s názvom „Raná intervencia“ sa konal po prvýkrát na jeseň 2015. Pre veľký úspech a záujem zo strany logopédov sa 23.4.2016 uskutočnilo v Bratislave jeho opakovanie. Tohto prínosného a kvalitného kurzu sa zúčastnila aj naša logopedička.

Spomínaný kurz bol vedený odborníčkami zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva s názvom „Inštitút detskej reči“ so sídlom v Bratislave. Kurz bol rozdelený do niekoľkých častí. Účastníci sa dozvedeli veľa užitočných a zaujímavých informácií z oblasti včasnej diagnostiky, terapie  narušenej komunikačnej schopnosti (NKS), ako aj o poradenstve rodičom. Reč bola najmä o ranej starostlivosti o deti s narušeným vývinom reči, špecificky narušeným vývinom reči, mentálnou retardáciou, autizmom a poruchami plynulosti.

Pri mikrofóne sa postupne vystriedali všetky odborníčky zo spomínaného centra. Kurz bol realizovaný zaujímavou formou. Teoretické vedomosti boli dopĺňané praktickými a veľmi užitočnými video ukážkami. Súčasťou kurzu bolo aj plnenie praktických úloh, pri ktorých si logopédi mohli overiť, nakoľko porozumeli problematike.

Téma včasnej starostlivosti o deti s NKS je v zahraničí známa už dávno. My sme veľmi radi, že aj na Slovensku sa čím ďalej tým viac preferuje tento prístup. Existuje niekoľko výskumov, ktoré jednoznačne dokazujú, že raná intervencia má veľký význam. A preto sme veľmi radi, že aj prostredníctvom takýchto kurzov sa môžeme vzdelávať a zdokonaľovať v tejto oblasti.

                                                                                                                   Mgr. Daniela Chudá

                                                                                                                            logopéd CŠPP

Drogy berú veľa síl, ja chcem zdravý životný štýl!

V rámci drogovej prevencie sa v mesiaci január žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy so psychologičkou CŠPP.

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo to droga je, akým spôsobom sa s ňou môže človek stretnúť, prečo po nej niektorí ľudia siahajú a ak vstúpi do života človeka, ako ho dokáže zmeniť.

Žiaci v našich témach zamierili k tomu, aké hodnoty sú pre nich v živote dôležité, čo si v ňom cenia a na čom im záleží. Následne sme uvažovali o tom, ako droga človeka oberá o všetko, čo je pre neho dôležité. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad tým, ako sa takýto človek môže cítiť a aké by to bolo pre nich samých, keby ich droga obrala o všetky tie krásne veci, ktoré si tak cenia. Preto sme ďalej spoločne premýšľali nad tým, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas a ako svoj život naplniť dôležitými hodnotami, vďaka ktorým v ňom droga nebude mať miesto. Takto sme si spoločne vytvorili „recept“ na dobrý a zdravý život bez drogy.

 Mgr. Veronika Blažeková

Svetový deň povedomia o autizme

V roku 2007 vyhlásila Organizácia Spojených národov 2. apríl za svetový deň povedomia o autizme.

V tento deň sa Slovensko, tak ako mnohé ďalšie krajiny, zapája do celosvetovej kampane s názvom „Rozsvieť modrú“. V duchu tohto hesla sa nielen na Slovensku, ale aj po celom svete rozsvietia významné budovy, sochy, dominanty veľkých miest, či iné známe architektonické stavby na modro. Okrem modrého osvetlenia jednotlivci v tento deň prejavujú svoju podporu autistom a ich blízkym aj modrým oblečením.

Symbolom kampane je modrá farba, farba komunikácie, pretože práve tá je v súvislosti a autizmom zásadným bodom. Práve v dôsledku odlišnej komunikácie ostatní ľudia dlhé roky nerozumeli autistom a autisti nerozumeli im. Cieľom kampane je takýmto spôsobom zvýšiť v spoločnosti povedomie o autizme a pomôcť vzájomnému porozumeniu, aby ľudia s autizmom neboli zo spoločnosti odsúvaní, ale naopak prijímaní vo svojej jedinečnosti.