Spojená škola internátna je v školskom roku 2019/2020 zapojená do školského programu „Školské ovocie“.

 

Bc. Eva Sedliačková