Začiatok prázdnin už tradične patrí dennému letnému táboru, ktorý každoročne organizuje naše CŠPP pre klientov poradne. Inak tomu nebolo ani tento rok. Deti, ktoré sa zúčastnili denného tábora na začiatku júla, však tentoraz zažili niečo naozaj výnimočné. Okrem tradičných hier a aktivít boli pre nich totiž pripravené aj viaceré nové prekvapenia. 

Denný tábor s názvom „Malý farmárik“ bol zorganizovaný vďaka spoločnosti TESCO, Nadácii Tesco a Nadácii Pontis, ktorí nám umožnili zapojiť sa do projektu a prostredníctvom neho sme získali finančnú podporu. A práve vďaka tomuto príspevku sa nám podarilo pripraviť pre deti zaujímavý program. Deti si počas tábora napr. ušili farmárske kostýmy, navštívili farmu, učili sa sadiť a spoznávať bylinky, tancovať country tance, vytvárali si priateľský vzťah so psíkmi prostredníctvom canisterapie a množstvo ďalších pútavých aktivít. 

Prostredníctvom prezentácie (ktorú nájdete TU) si môžete tieto fantastické zážitky pripomenúť spolu s nami. 

tím zamestnancov CŠPP

Prezentácia Komunikácia s deťmi so sluchovým postihnutím v špeciálnej materskej škole, ktorú vypracovala Mgr. Monika Játiová,  je zameraná na prácu s deťmi so sluchovým postihnutím  pri  využívaní rôznych foriem komunikácie (napr. posunkový jazyk, odzeranie...) a na rozvíjanie slovnej zásoby.


 

V prezentácii Vám surdopedička našej ŠMŠ, Mgr. Monika Játiová, priblíži špecifiká výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých. 

 

 

Prezentácia denného letného tábora, ktorý organizovali zamestnanci Centra špeciálneho-pedagogického poradenstva pri ŠZŠsMŠI Bytča.

Prezentácia Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole internátnej  v Bytči Vám priblíži základné informácie z oblasti logopédie: o reči a druhoch narušenej komunikačnej schopnosti.

Prezentácia z denného letného tábora, ktorý organizovalo CŠPP Bytča v dňoch 30.06. - 04.07.2014.