Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom žiakov a zamestnancom školy, že od pondelka 08.03.2021 je obnovený výchovno-vzdelávací proces v celej škole prezenčnou formou. Od uvedeného dátumu bude v prevádzke aj školský internát.

Podmienkou nástupu do školy je platný negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní. Rodičia žiakov sú povinní odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom testu  alebo platnou výnimkou z testovania na COVID – 19.

Mgr. Anna Ďurajková

 

Príloha:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti