Riaditeľka školy oznamuje, že od pondelka 16.11.2020 sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces aj pre žiakov Praktickej školy.