Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

 

Každý žiak pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

 

Žiaci Praktickej školy zostávajú naďalej vzdelávaní dištančnou formou. Priebežne budú informovaní o ďalšom postupe podľa aktuálnych usmernení.

 

Mgr. Anna Ďurajková