V prílohe si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné pokyny k nástupu do školy a organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

 
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy