V prílohe sa nachádza oznam pre zamestnancov školy.