Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje žiakom, zákonným zástupcom detí, klientom poradenského zariadenia a zamestnancom školy, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostáva škola spolu so všetkými organizačnými zložkami a organizačnými súčasťami z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID -19

od 30.03.2020 do odvolania zatvorená.

 

Prihlášky žiakov do odborných učilíšť doručí škola zákonným zástupcom na podpis a následne zabezpečí ich odoslanie poštou do odborných učilíšť v termíne do 15. mája 2020.          K prihláškam nebude potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

Prihlášky detí do špeciálnej materskej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna materská škola pod názvom Žiadosť o prijatie dieťaťa http://www.szsibytca.sk/files/sms/ziadost_o_prijatie_sms.pdf .

Žiadosti o prijatie žiaka do Špeciálnej základnej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 15.04.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna základná škola pod názvom Žiadosť o prijatie žiaka/žiačky http://www.szsibytca.sk/files/ziadost_o_prijatie_do_szs.pdf .

 

Prajem Vám, aby sme spoločne prekonali ťažkú a zložitú dobu, ktorá je obmedzujúca pre všetkých, ale v týchto časoch je nevyhnutná preto, aby sme zabránili šíreniu ochorenia a tak predišli mnohým rizikám na zdraví a životoch nás všetkých. Spolu to zvládneme smiley

                                                                                              Mgr. Anna Ďurajková