Z dôvodu karanténnych opatrení na predchádzanie a zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 riaditeľka školy oznamuje, že v čase od 13.03.2020 (piatok) do 29.03.2020 (nedeľa) je prerušená prevádzka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča.

Počas tohto obdobia sú rodičia so svojimi deťmi povinní dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu podľa Rozhodnutia hlavného hygienika SR zameraného na dodržiavanie všetkých opatrení smerujúcich na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia.

O ďalšom postupe budeme rodičov detí a zamestnancov školy priebežne informovať prostredníctvom stránky školy alebo telefonicky. 

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy