Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča v súlade s vydaným zákazom konania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súvislosti s výskytom COVID-19 

ruší do odvolania všetky akcie organizované školou.

www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

O ďalšom postupe budeme pravidelne informovať.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Bytča 10.03.2020