Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 2% z dane

Milí rodičia a priatelia našej školy,

obraciame sa na vás s prosbou, aby ste aj v tomto roku darovali 2% zo zaplatenej dane svojim deťom. V predošlom kalendárnom roku sme z vyzbieraných finančných prostriedkov zakúpili interaktívne tabule, tablety, nové koberce do tried, vytvorili sme multisenzorický kútik, do ktorého sme zakúpili špeciálne učebné pomôcky rozvíjajúce zmyslové vnímanie.

Aj v tomto školskom roku plánujeme zakúpiť pre žiakov kvalitné učebné pomôcky, prostredníctvom ktorých sa budú vaše deti vzdelávať zážitkovými formami.

Srdečne všetkým ďakujeme!

Tlačivá sú k dispozícii u Mgr. Randovej - trieda hneď vedľa riaditeľne.