V priloženej prezentácii si môžete pozrieť prácu žiakov v triedach prípravného ročníka v školskom roku 2018/2019.

 

Vianoce... keď nám v ušiach zaznie toto slovo, všetci si predstavíme sneh, koláče, stromček, koledy, darčeky... Toto obdobie je kúzelné. Aj keď má človek 30, 40 či 60 rokov, vianočný  čas ho presvedčí, že vo vnútri mu stále horí plameň detskej radosti. A preto sme sa pokúsili spoločne zastaviť čas dňa 19.12. a znovu sa vrátili do detstva, cez vianočné piesne, vinše, detské tance a divadielka, ktoré si spolu s učiteľmi pre rodičov a hostí pripravili deti a žiaci našej školy. Akoby šibnutím čarovného prútika sme si oprášili spomienky, kedy sme vonku stavali snehuliakov, užívali si zimné radovánky a tancovali s vločkami. Vianočný program detí a žiakov nám ukázal pravý zmysel Vianoc. Je o tom, aby sme sa s láskou pozreli jeden na druhého pri vianočnom stole, že sa držíme za ruky a povieme si  vrúcne slová, že nám pohľad na vianočný stromček vyčarí úsmev na tvári, a detský smiech nám  naplní srdcia radosťou a spokojnosťou... tieto momenty nám nikto nezoberie, pretože sú len naše.

Mgr. Linda Cigániková

 

Predvianočný čas je spojený s pečením vianočného pečiva a medovníčkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Naši žiaci Jean Baláž a Lea Sopóciová sa dňa 12.12.2018 zúčastnili tvorivých dielní „ZDOBENÝ  MEDOVNÍK“ v Čadci. O dobrú náladu sa postarali žiaci domovskej školy, ktorí si pripravili  pekný program,  čím navodili vianočnú atmosféru. Pani medovnikárka deťom porozprávala o histórii vzniku medovníkov. Vysvetlila im, ako vznikol názov „perník“, že toto pomenovanie vzniklo v Česku, kde piekli perníky mnísi v kláštoroch a ako koreninu používali čierne korenie, ktoré sa v Čechách volá pepř a od neho sa odvodil názov peperník neskôr perník. Po ukážke zdobenia pripravených medovníčkov sa všetci zúčastnení s elánom pustili do zdobenia. V tomto roku si vyzdobili troch anjelikov, ktorých dostali ako odmenu za dobre vykonanú prácu a tiež pekný darček, ktorý im tam zanechal minulý týždeň Mikuláš. Tiež si mohli upiecť aj vianočné oblátky, ktoré rozvoniavali po celej škole. Na tieto tvorivé dielne chodíme veľmi radi tešíme sa na stretnutie o rok.

Ing. Emília Šulajová

Všetci dobre vieme, že triedenie odpadu je nevyhnutné, keď si chceme zachovať našu prírodu krásnu a čistú aj pre budúce generácie. V rámci projektu EKO ALARM nám pani Kmeťová z nadácie „ Priatelia Zem“ prišla porozprávať o triedení odpadu  a využití zozbieraného papiera, plastu a kovu.  Prakticky sme si zopakovali, aký odpad patrí do ktorej smetnej nádoby. V rámci prednášky sme videli dokument o  výrobe recyklovaného papiera.  Dozvedeli sme sa, že papier sa dá recyklovať maximálne sedemkrát a tiež to, že pokladničný bloček nepatrí do koša na papier. Našich žiakov zaujal aj  dokumentárny film „PLASTY V OCEÁNOCH“ , kde sme videli, ako plasty poškodzujú morské živočíchy až im privodia smrť. Pani Kmeťová sa venovala každej triede individuálne, preto pobudla na našej škole dva dni od 10. do 11.12.2018. Žiaci počas prednášok  a enviroaktivít  ukázali, že majú dobré poznatky o triedení odpadu, všímajú si svoje životné prostredie, majú prehľad o umiestnení kontajnerov na odpad v mieste svojho bydliska.  Dúfame, že aj naďalej budú vzorne pristupovať k triedeniu odpadu a tak prispievať k ozdravovaniu nášho životného prostredia.

Ing. Emília Šulajová

5. decembra 2019 navštívil deti a žiakov našej školy Mikuláš. Nebol sám. Doprovod mu robili čerti aj anjeli - prváci z Dopravnej akedémie zo Žiliny pod vedením dvoch pedagógov. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nadelil deťom okrem sladkých balíčkov aj divadelné predstavenie o Popolške. Deti mu poďakovali básničkami, pesníčkami i vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Spoločne si zaspievali Tichú noc a popriali si krásne sviatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa uskutočnilo dňa 03.12.2018 o 10,00 hodine v zasadačke Okresného úradu v Bytči. Z našej školy boli v kategórii špeciálne školy komisiou vybrané výtvarné práce týchto žiakov: Lea Sopóciová, Mária Polhošová a Patrik Čerňan. Víťazné práce boli odmenené aj zaujímavými vecnými cenami a budú odoslané na celoslovenské kolo súťaže. Dúfame, že výtvarné práce našich žiakov získajú ocenenie aj v celoslovenskom kole. Fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení a víťazné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Už niekoľkokrát našu školu navštívili herci z divadla Portál z Prešova. Rovnako tomu bolo aj dňa 23.11.2018, kedy potešili deti a žiakov našej školy divadelným predstavením Pyšná princezná. Veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta, rozosmialo nielen deti a žiakov, ale aj učiteľov. A kto si získal srde pyšnej princeznej? No predsa múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý dobehol aj samotnú princeznú.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 21.11.2018 sa žiaci 4. – 9. ročníka A variantu zúčastnili odbornej prednášky zoológa RNDr. Ladislava Hlôšku, PhD. Škola malého stopára. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu spolu s obrázkami, audioukážkami a krátkymi videoukážkami zo života našich lesných zvierat. Súčasťou prednášky bola prehliadka výstavy „Lesné zverstvo našich hôr“, ktorá priblížila život tradičných druhov zvierat nášho regiónu. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, v rámci ktorých sa učili určovať stopy zvierat a zhotoviť ich sadrové odliatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Vo štvrtok 08.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili oblastnej súťaže tvorivosti žiakov špeciálnych základných  škôl ,,Svetlušky“ a výtvarnej súťaže ,,Krajina nádeje“.

Skvelo pripravenú súťaž organizovalo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum Považská Bystrica a Spojená škola internátna Považská Bystrica.

Oblastná súťaž je venovaná žiakom špeciálnych základných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja. Poskytuje priestor a vhodné podmienky na vzájomné stretnutia, prezentáciu vlastných výkonov v jednotlivých súťažných disciplínach. U žiakov podporuje tvorivosť, súťaživosť a pocit zdravého sebavedomia.

Naši žiaci opäť zažiarili a svoj talent predviedli v tanci, speve a modelovaní. Výkony žiakov boli očarujúce za čo si odniesli krásne prvé miesta v nasledovných kategóriách:

Spev

Alexandra Paigertová - 1.miesto

Tanec

Tanečná skupina Bodky, choreografia Rozprávkový sen - 1. miesto

Tanečná skupina Cesta, choreografia Bláznivý deň - 1. miesto

Tanečníci- Sára Dudíková, Vratko Čonka, Branislav Štruml, Ivana Stolárová, Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Lea Sopóciová, Patrik Čerňan, Pamela Štrkáčová

Modelovanie

Adrián Zajac - 1. miesto

Vo výtvarnej súťaži Krajina nádeje boli ocenené všetky zaslané práce.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom za nezabudnuteľné chvíle plné emócií a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

 

Projekt:  PRIBÍŽME SA K PRÍRODE

Projekt realizujeme na základe grantového programu "SPPravmeTo" vyhláseného Nadáciou SPP     

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť aktivity, ktoré pomôžu deťom zmysluplne tráviť voľný čas, rozvinú environmentálne cítenie, eliminujú pohybové bariéry, zlepšia psychomotorický vývin a naučia ich starať sa o prírodu v im dostupnom prostredí.


Kolektív zanietených učiteľov v SŠI, ktorým nie je ľahostajný osud detí so zdravotným znevýhodnením, spoločne s detským EKO tímom a žiakmi školského klubu a internátu vo voľnom čase naplnili cieľ projektu. Vytvorili domčeky pre užitočný hmyz, náučné pexeso, zmyslový chodník, na vychádzkach nazberali a nasušili liečivé bylinky. Osadili „Hotely pre hmyz“, čím pritiahnu do záhrady užitočný hmyz, ktorý pomôže bojovať so škodcami. Z prírodnín vytvorili masážny zmyslový chodník na stimuláciu chodidiel a osadením náučného pexesa vytvorili pre žiakov živú učebňu, kde si budú môcť upevňovať poznatky o lesných zvieratách. Prínosom celého projektu je, že vyčistením a upravením záhrady sa podarilo prinavrátiť kúsok zelene a prírody do školského areálu priamo v centre mesta, kde naša škola sídli.

Začiatok projektu: júl 2018           Ukončenie projektu: november 2018
Prostredníctvom projektu sme získali:
finančné prostriedky v hodnote 1000 € na nákup hranatých dosiek, náterové hmoty, spojovací materiál, náučné kocky na pexeso, plátno, pastelky, diplomy, medaily.

Srdečne ďakujeme Nadácii SPP za podporu nášho projektu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli nápomocní pri jeho realizácii.

Mgr. Ľubomíra Kucková

 

Naša škola aj tento rok zorganizovala športové podujatie - štafetový beh o jablko, do ktorého sa aktívne zapojili všetky deti od najmenších škôlkarov po najstarších žiakov spolu s pani učiteľkami. Toto podujatie sprevádzalo nielen priaznivé počasie, ale aj dobrá nálada a usmiate tváre účastníkov. Za svoje bežecké výkony bol každý odmenený diplomom, medailou a sladkým jablkom, no hlavnou odmenou pre všetkých bol dobrý pocit z pohybu na čerstvom vzduchu a spoločne strávený čas s kamarátmi. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie SPP.

Mgr. Marta Rakovanová

Dňa 15.11.2018 sa naši ôsmaci a deviataci a žiak Praktickej školy zúčastnili „ Dňa otvorených dverí“ v Odbornom učilišti v Kysuckom Novom Meste. Žiaci si prezreli dielne a práce žiakov, ktoré pripravili na odbornom výcviku. Videli sme aj žiakov pri vykonávaní praktickej činnosti v cukrárskej, maliarskej, zámočníckej dielni.  Žiaci boli oboznámení s učebnými odbormi, ktoré sa budú otvárať v školskom roku 2019/2020. K novému učebnému odboru gastronomické služby pribudne od budúceho školského roka ďalší nový učebný odbor stavebná výroba - stavebné práce, ktorý je zameraný na  remeslá murár - maliar - stolár.

Ing. Emília Šulajová

Dňa 14.11.2018 navštívila našu školu bývalá pani zástupkyňa, Mgr. Dana Strečanská, ktorá sa v súčasnosti venuje písaniu historických románov z regiónu Bytče, najmä obce Súľov. Žiakom i pedagógom predstavila svoju novú knihu PACIFISTA A JEHO DCÉRA, v ktorej opisuje obyčajných ľudí, ktorí prežili neobyčajné životy. Juraj Bojňák, hlavná postava prvej časti knihy, nás zavedie do bývalého Rakúsko-Uhorska, na bojiská I. svetovej vojny i do prvej Československej republiky. V druhej časti knihy je opísaný osud dcéry Juraja Bujňáka, Evy, i osud celej rodiny. Pani Strečanská nám porozprávala, odkiaľ čerpala podklady k napísaniu knihy a tiež nám prečítala úryvky z prvej i druhej časti jej najnovšieho diela. Po besede s pani spisovateľkou sme si pozreli aj dokumentárny film s tematikou prvej svetovej vojny, ktorej 100. výročie ukončenia si v roku 2018 pripomíname. Vo filme sme videli, akú vojenskú techniku používali pri bojoch vojaci. Dozvedeli sme sa, že vojna sa volala zákopová a tiež smutné údaje o tom, koľko vojakov v nej zahynulo. Skonštatovali sme, že ani jedna vojna nie je dobrá a sme radi, že teraz žijeme v mieri.

Mgr. Božena Bašová, Ing. Emília Šulajová

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa dňa 7. novembra 2018 o 14,00 hodine konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina Michalom Lavríkom.

Podujatie zorganizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Na základe návrhu pedagogických zamestnancov a vedenia Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča udelil Okresný úrad Žilina Ďakovný list žiačke 8. ročníka Pamele Štrkáčovej, ktorá už niekoľko rokov úspešne reprezentuje našu školu, mesto Bytča, Okresný úrad Žilina a Žilinský kraj na rôznych športových, recitačných, tanečných a výtvarných súťažiach.

Prehľad ocenení Pamely Štrkáčovej za  školský rok 2017/2018:

1. miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, kategória Špeciálne základné školy.           

1. miesto v internetovom hlasovaní, z víťazných prác žiakov z celého Slovenska v kategórii Špeciálne základné školy, vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

Špeciálne ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Rodina a základné ľudské právo na život.                                                                                                                  

1. miesto s tanečnou skupinou Cesta v oblastnej súťaži tvorivosti žiakov ŠZŠ Svetlušky.

Cena poroty v krajskom kole recitačnej súťaže Gaňova Tarnava v  prednese poézie a prózy žiakov Žilinského kraja.

1. miesto v dvojhre i štvorhre, kategória staršie žiačky, na X. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky v stolnom tenise žiakov ŠZŠ v Bytči.

1. miesto v dvojhre, 1. miesto v štvorhre starších žiačok, kategória A, 2. miesto v unifikovanom MIXE a  3. miesto v MIXE na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

1. miesto v atletickom štvorboji, kategória staršie žiačky, v  Púchove.

Tri 1. miesta na Športových hrách žiakov ŠZŠ Žilinského regiónu, kategória staršie žiačky.

1. miesto a ocenenie najlepšia brankárka na 25. ročníku Vianočného medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale Vyšehradský pohár – súčasť Grassroots programu SFZ. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

3. miesto na turnaji v unifikovanom futbale dievčat v Bytči. Organizátor: SŠI Bytča a Special Olympics Slovakia.

V  školskom roku 2018/2019 sa v dňoch 12.09.-13.09.2018 zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, ktoré sa konalo v Košiciach. V skoku do výšky obsadila 2. miesto, v skoku do diaľky vybojovala zlatú medailu. Organizátor súťaže: Special Olympics Slovakia.                                                          

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov ŠZŠ v stolnom tenise, ktoré sa konali 25.10.2018 v Bytči, získala 1. miesto v dvojhre, kategória staršie žiačky a  rovnako 1. miesto v štvorhre, kategória žiačky.

Pamelke srdečne blahoželáme a dúfame, že nám bude robiť radosť aj naďalej a bude pozitívnym príkladom hodným nasledovania aj pre ostatných žiakov našej školy.

Mgr. Božena Bašová

 

Okresný úrad Bytča vyhlásil aj tento školský rok okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ v termíne od 12. septembra do 12. novembra 2018. Poslaním  súťaže  je vykonávať osvetu  civilnej  ochrany a  jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. 

Cieľmi súťaže sú:

a)   priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami, tematiku civilnej  ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa,

b)  motivovať k  záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu,  účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,

c)  vytvárať pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme na základných školách „Ochrana života a zdravia“ v rámci štátnych vzdelávacích programov a zapojiť vhodnými formami do tejto osvetovej činnosti aj materské školy a špeciálne školy.

Do uvedenej súťaže sme sa zapojili aj my so žiakmi 1. - 9. ročníka A a B variantu. Výbornou motiváciou k tvorbe výtvarných prác bol okrem iného aj deň prežitý so záchranármi zo spoločnosti Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy, s.r.o., ako súčasť odmeny za výhru v súťaži Záchrana som ja. Náročnú prácu záchranárov priblížili žiakom priamo profesionáli a deti si tak lepšie uvedomili, aká je ich práca náročná a zároveň záslužná. Žiakom zároveň vysvetlili, že záchranný systém a číslo  tiesňového volania 112 sa nesmie zneužívať, pretože by sme tým mohli ohroziť ľudské životy.  Práce žiakov, ktoré sme zaslali do okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, si môžete pozrieť TU. Vyhodnotenie súťaže bude 3. decembra 2018 na Národnom dni čísla tiesňového volania 112.

Mgr. Božena Bašová

 

„Pomáhať naozaj nebolí.“ To je hlavná myšlienka, ktorú sme sa rozhodli šíriť aj na našej škole zapojením sa do projektu Záchrana som ja. Žiaci spojeného 6. a 7. ročníka opísali svoje skúsenosti a príbehy o tom, ako pomohli iným, či ako sa sami ocitli v nebezpečných situáciách. Príbehy ilustrovali a vytvorili tak kolektívnu prácu s názvom Záchrana som ja – vlastne my! Žiaci triedy boli zaradení medzi 50 víťazných škôl na Slovensku a vyhrali tak pre našu školu automatický externý defibrilátor (AED) ako aj ukážky prvej pomoci pre žiakov a kurz prvej pomoci pre pedagógov.

AED je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej i odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Prístroj je tak prístupný v čase školského vyučovania nie len pre žiakov a pedagógov našej školy, ale aj pre okolie školy v prípade potreby.  

Partnermi projektu Záchrana som ja sú nezisková organizácia FALCK a nadácia Allianz.

Cieľom organizácie FALCK je vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti prvej pomoci za podpory skúsených inštruktorov – záchranárov zo spoločnosti Falck Záchranná, a.s. a Falck Academy, s.r.o. – aby všetky deti vedeli poskytnúť prvú pomoc.

Poslaním nadácie Allianz je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, teda aj deti.

Dňa 7.11.2018 nám prišli odovzdať výhru štyria úžasní záchranári – Ing. František Glončák, Mgr. Michal Haluška, Mgr. Silvia Janolková a Mgr. Peter Glemba. Vysvetlili žiakom, na čo slúži defibrilátor a ako ho správne použiť. Odovzdali žiakom víťaznej triedy diplomy a následne pracovali so skupinami žiakov na troch stanovištiach. Na každom z nich  záchranári oboznamovali žiakov s iným druhom prvej pomoci a všetci žiaci  sa pri nich vystriedali. Praktickými ukážkami učili žiakov, ako  privolať  zložky záchranného systému a poskytnúť  prvú pomoc, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám či správať sa zodpovedne v cestnej premávke. Žiaci mali možnosť prezrieť si sanitku a oboznámiť sa s jej vybavením. Mladším žiakom sa najviac páčil maskot Falcko, ktorý ich sprevádzal počas dňa.

V popoludňajších hodinách sa záchranári venovali  pedagógom pri kurze poskytovania prvej pomoci. Počas kurzu získali pedagógovia cenné informácie a zručnosti pri záchrane života a poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch a v tých najrozmanitejších situáciách. Kurz bol obohatený prezentáciou a možnosťou aplikovania naučených zručností na figurínach.

Osobitne oceňujeme najmä ľudský, ale zároveň profesionálny a odborný prístup  záchranárov k našim žiakom, ktorí sú sami  zdravotne znevýhodnení. Napriek tomu menovaní záchranári v každej situácii zareagovali naozaj ako na slovo vzatí odborníci. Teoretické informácie a praktické činnosti pri poskytovaní prvej pomoci prispôsobili schopnostiam a mentálnym možnostiam našich žiakov, pohotovo reagovali aj na nepredvídané okolnosti a trpezlivo  odpovedali na zvedavé otázky. Sympatie nás všetkých si získali od úvodných minút ich pobytu v našej škole.

Z celého srdca ďakujeme záchranárom za úžasný deň, ktorý sme s nimi prežili, za ich obetavú prácu a organizátorom súťaže za myšlienku šírenia poskytovania prvej pomoci ako aj poskytovania prístrojov AED pre verejnosť.

Mgr. Júlia Moravíková