V mesiacoch marec a apríl 2019 boli ocenení naši kolegovia pán Miroslav Kurinský a Mgr. Zdenka Počarovská za dlhoročnú, obetavú a na vysokej ľudskej i profesionálnej úrovni vykonávanú pedagogickú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi, najmä v oblasti športu na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Pán Miroslav Kurinský si ocenenie prevzal dňa 25.03.2019 priamo z rúk JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mgr. Zdene Počarovskej bolo ocenenie odovzdané dňa 04.04.2019 v Dolnom Kubíne. Ocenenie prevzala z rúk generálneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Mária Schrenkela a tiež prednostu Okresného úradu Žilina PhDr. Michala Lavríka. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci programu sa na slávnostnom podujatí s prednesom prózy predstavil aj žiak piateho ročníka našej školy Jean Baláž.

Pán Miroslav Kurinský sa výchove zdravotne znevýhodnených detí a žiakov venuje už 39 rokov. V špeciálnych školách pracuje ako pedagogický zamestnanec od roku 1980. V Špeciálnej základnej škole internátnej v Krpeľanoch, ktorú z dôvodu reštrukturalizácie školstva zrušili, pracoval ako hlavný vychovávateľ 28 rokov. Pravidelne sa so žiakmi venoval športovým aktivitám, pripravoval ich na rôzne športové podujatia, organizoval týždenné turistické tábory. Od roku 2012 pracuje v našej Spojenej škole internátnej v Bytči ako vychovávateľ. Hneď od nástupu na pracovisko aktívne podporoval u žiakov záujem o šport, rozvíjal ich schopnosti a talenty v rôznych športoch, najmä v stolnom tenise, vo futbale a v atletike. Trénoval viacerých zdravotne znevýhodnených majstrov Slovenska v stolnom tenise. Pripravoval aj dvoch žiakov Špeciálnej základnej školy v Bytči na reprezentáciu Slovenska v stolnom tenise, ktorí na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Každoročne organizuje Majstrovstvá školy v stolnom tenise a tréningu žiakov venuje aj svoj voľný čas. Spolu s Mgr. Počarovskou organizujú Majstrovstvá Slovenska žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise, kde si plní aj hlavné rozhodcovské povinnosti. Okrem stolného tenisu dosahuje výborné výsledky aj pri príprave atlétov a futbalistov. V apríli 2018 sa zúčastnil spolu s unifikovaným družstvom chlapcov na európskom turnaji v unifikovanom futbale v Petrohrade. Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a z Ázie. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci zo Špeciálnej základnej školy a Gymnázia z Bytče. V zoraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na treťom mieste, čo je v rámci európsko-ázijskej konkurencie mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo práve trénerské vedenie Miroslava Kurinského a Mgr. Jozefa Švrhovného (Gymnázium Bytča), ale najmä športový výkon a športové správanie hráčov celého slovenského tímu. Všetky športové úspechy žiakov, ktorým sa pán Kurinský venuje, nemôžeme vymenovať. Do Bytče cestuje pán Miroslav Kurinský každý deň až z Lipovca (okr. Martin). Napriek tomu sa stále vo svojom voľnom čase venuje rozvíjaniu športových aktivít zdravotne znevýhodnených žiakov.

Mgr. Zdena Počarovská pracuje ako pedagogický zamestnanec v špeciálnych školách už od roku 1978. V Považskej Bystrici pôsobila 20 rokov, 9 rokov pracovala v  Púchove a od roku 2007 pracuje v Bytči. Okrem vzorného plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z pracovnej pozície učiteľky, sa mimoriadne aktívne venuje športovým aktivitám zdravotne znevýhodnených žiakov. Je aktívnou členkou Special Olympics Slovakia a  Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím. V týchto organizáciách pôsobila aj ako členka Výkonného výboru. Aktívne sa zapája do rôznych športových súťaží nielen v rámci regiónu či Slovenska, ale aj v zahraničí. V belgických Antverpách sa so žiakom a žiačkou zúčastnila na Európskej letnej špeciálnej olympiáde v ľahkej atletike. V konkurencii 58 krajín získali žiaci pod jej trénerským vedením dve 4. miesta, jednu striebornú a jednu zlatú medailu. S jedným žiakom sa zúčastnila aj na Plaveckých pretekoch princeznej Charlene v Monaku, ktorých sa zúčastnilo 25 štátov. V disciplíne 25 m prsia získali zlatú medailu a v disciplíne 50 m voľný spôsob bronz. Už 11 rokov je hlavnou organizátorkou Majstrovstiev Slovenskej republiky mentálne postihnutých žiakov. So stolnými tenistami (so žiakom a žiačkou) bola aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles. Pre Slovensko vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Okrem toho sa mimoriadne aktívne pričinila o vytvorenie chlapčenského a dievčenského unifikovaného futbalového družstva. Tieto unifikované futbalové družstvá, ktoré sú vytvorené z hráčov špeciálnej základnej školy a študentov gymnázia z Bytče, úspešne reprezentovali Bytču a Žilinský kraj nielen doma, ale aj v zahraničí: v Ríme, v Maďarsku, v Česku a v Petrohrade. Pri športovej príprave žiakov a počas športových podujatí aktívne spolupracuje najmä s kolegom pánom Kurinským. Mgr. Počarovská svoju prácu vykonáva so zápalom, venuje jej veľa energie a voľného času. Pre šport už nadchla veľa žiakov, ktorí sa vďaka tomu naučili zmysluplne využívať voľný čas, zažili pocit úspechu, hrdosti z reprezentácie Slovenskej republiky a spolupatričnosti. Okrem športovcov vychováva tiež Mgr. Zdenka Počarovská zo žiakov aj výborných recitátorov, ktorí sa každoročne úspešne zúčastňujú nielen na regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach a prehliadkach v prednese poézie a prózy.

Mgr. Božena Bašová

Dňa 11.04.2019 sa naše žiačky Lívia Michálková, Alexandra Pajgertová a Izabela Balážová zúčastnili 21. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. V silnej konkurencii „spevákov“ z ďalších špeciálnych škôl trenčianskeho kraja sa Izabela Balážová umiestnila s piesňou „Číže si šuhajko“ na 2. mieste v 2. kategórii a Saška Pajgertová získala cenu poroty v 2. kategórií za spev piesne „Limbora, Limbora“. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k ich výkonom!

Mgr. Valéria Kuceljová 

Dňa 10. apríla 2019 sa uskutočnil stolno-tenisový turnaj „O putovný pohár riaditeľky školy“ v Ilave. Po úspešných rokoch v minulosti naši reprezentanti Pamela Štrkáčová a Enrik Baláž nenašli premožiteľa ani tento rok. Obaja získali zlaté medaily a vydobyli aj putovný pohár. Blahoželáme!
 
Miroslav Kurinský

Jar je spojená s prebúdzaním života v prírode, a zároveň nás pozýva k aktivite a k pohybu. Dňa 09.04.2019 sa chlapci zo 6. až 9. ročníka A variantu zúčastnili zážitkového učenia v prírode. Navštívili Prírodnú rezerváciu Súľovské skaly, kde si na náučných tabuliach prečítali, aké zvieratá a rastliny sa vyskytujú v tejto lokalite. Niektoré rastlinky napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, fialka lesná sa im predstavili v plnej kráse na skalách, lúkach a okolo turistických chodníkov. Žijú tu aj mnohé druhy motýľov ako napr. jasoň červenooký, dúhovec väčší či babôčka pávooká. Za štebotu vtáčikov chlapci čistili lúku od náletových drevín, čím prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov motýľov.

Mgr. Valéria Kuceljová

Už 24. ročník oblastnej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvomOtvorené srdcia" sa konal tradične v kine Mier v Považskej Bystrici dňa 03.04.2019. Žiaci našej školy, ktorí nás reprezentovali sa umiestnili nasledovne:

I. kategória B variant: Nikola Kulíšková - 2. miesto

II. kategória praktická škola: Júlia Oláhová - 1. miesto

III. kategória: 1.-3.ročník: Branislav Štruml - 3. miesto

IV. kategória: 4.-6. ročník: Jozef Papaj - 2. miesto

V. kategória:  7.-9. ročník: Patrik Čerňan - 3. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Mgr. Zdenka Počarovská

Mesiac marec je známy ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy navštívili postupne v štyroch skupinách Mestskú knižnicu v Bytči. Pani knihovníčka si pre nich pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Mladším žiakom najskôr porozprávala o knihách, o orientácii v knižnici a o spôsobe požičiavania kníh. Niektorí žiaci potom zarecitovali básničky, spoločne hádali hádanky, doplňovačky a nakoniec si vyfarbili omaľovánky. Starší žiaci sa rozprávali o Pavlovi Dobšinskom a podľa ilustrácií určovali názvy rozprávok, ktoré napísal. Pripomenuli si charakteristické znaky rozprávok, lúštili tajničku s rozprávkovým hrdinom a zisťovali názov známej veršovanej rozprávky. Nakoniec všetci dostali od tety knihovníčky sladkú odmenu. Návštevou knižnice sa snažíme podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihám a literatúre a rozvíjať ich predčitateľskú a čitateľskú  gramotnosť.

Mgr. Eva Kováčiková

Dňa 26.03.2019 naša škola zorganizovala XXIV. ročník regionálnej prehliadky v umeleckom prednese poézie i prózy a speve piesní s názvom „Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik". Pozvanie Spojenej školy internátnej v Bytči prijali Špeciálne základné školy z Kysuckého Nového mesta, Martina i Žiliny a Spojené školy z Čadce, Púchova i Turzovky. Naši žiaci boli veľmi úspešní. Do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktorá sa bude konať 17.04.2019 v Ružomberku postupujú: Marko Kresáň, Alexandra Paigertová, Ivan Stolár, Tomáš Rychtarčík, Nikola Kulíšková a Patrik Čerňan. Pevne veríme, že aj v krajskom kole budú úspešní a postúpia na celoslovenskú prehliadku do Spiškej Novej Vsi. Držíme všetkým palce!

Mgr. Milada Randová

Vo štvrtok, 21.03.2019, sa naša škola zúčastnila ďalšieho ročníka regionálneho podujatia „Môj priateľ počítač“. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina, odbor školstva a Spojená škola, J. M. Hurbana, Žilina. Opäť boli pozvaní žiaci a učitelia špeciálnych základných škôl žilinského regiónu, ktorí prišli ukázať vedomosti a zručnosti v práci s počítačom. Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka Erika Garbierová a Matúš Horčičák. V tomto školskom roku bola zadaná téma: Povedzme šikane „NIE“ alebo Usmiata škola.

Žiaci sebe aj ostatným ukázali, že počítač nemusí byť len na hranie a konverzácie cez sociálne siete. Veď v dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť s ním pracovať a hlavne využívať nadobudnuté vedomosti v praxi. Šikanovanie znamená, že niekto niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, čo mu ubližuje alebo ho zraňuje. Šikanované sú spravidla osoby slabšie, menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné.

Naša prezentácia bola zameraná na to, ako sa v našej škole kamarátime, pomáhame si, chápeme sa a učíme sa spolu. Jednoducho ako funguje naša USMIATA  ŠKOLA. Použili sme fotografie zo spoločných akcií. Bolo nám veľmi dobre a už sa tešíme na ďalší ročník.

                                                                                                          Mgr. Viera Kalmanová

Hviezdoslavov Kubín je oslavou slovenského jazyka a krásnej literatúry. Je to príležitosť na uctenie si kultúrnych tradícii, ktoré majú nezastupiteľné miesto v každom národe. Preto sme dňa 21.03.2019 organizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, aby sme prostredníctvom básní a príbehov od slovenských autorov, naďalej šírili a oživovali bohatstvo našej literatúry, pestovali a posilňovali kladný vzťah k slovenskej literatúre. Žiaci podali obdivuhodné výkony, ktoré boli porotou následne vyhodnotené a žiakom boli udelené diplomy.
Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, čerpá z bohatých tradícií a kultúry. Ľudové piesne sa prenášajú z generácie na generáciu. Mnohé z nich sú veľmi rytmické a veselé, zabavia pri tanci, niektoré sú naopak smutné a hovoria o sklamaniach či o láske k rodnému kraju. Spievajú sa nielen na folklórnych slávnostiach, ale učia sa ich aj naši žiaci, aby poznali svoje kultúrne dedičstvo. Na Bytčianskom sláviku zazneli ľudové priesne v podaní viacerých našich žiakov. Na regionálnu prehliadku Bytčianskeho slávika postúpila Alexandra Pajgertová. Pevne dúfam, že sme priložili ruku k dielu pri zachovávaní tradícii.
Mgr. Linda Cigániková

Dňa 20. marca 2019 sa žiaci našej školy Marián Rác a Dávid Adamec so svojou pani vychovávateľkou Máriou Chvíľovou zúčastnili Tvorivých dielní v ŠZŠ sv. Jozefa v Turzovke. Tento rok sa tu inšpirovali nápadom na tvorivé využitie gombíkov. Na sololitovú dosku si temperovými farbami vytvorili podklad – jarnú lúku. Keď farba zaschla, namaľovali si strom, na ktorý si tavnou pištoľou priliepali gombíky rôznych farieb a veľkostí. Gombíky stvárňovali kvety aj listy, čím vznikali veľmi originálne diela. Ďakujeme za inšpirácie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Dňa 14.03.2019 v rámci aktivít o ľudských právach, právach detí, tolerancii, šikane a kyberšikane v spolupráci s SNSĽP – Bratislava sa žiaci 6., 7. roč., PŠ 2, 8., 9. roč., PŠ 3 a trieda variantu B2 zúčastnili besedy práve na tému „Šikana a kyberšikana,“ ktorá je v súčasnosti najaktuálnejšia. Mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých vecí, ako aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami a informáciami  s p. lektorkami. Tie žiakom vysvetlili ako postupovať, keď sa ocitnú v takej situácii i na koho sa možno obrátiť a požiadať o pomoc. Zároveň sa všetci žiaci zapojili do rôznych zaujímavých činností.

                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Tóthová

Fašiangové obdobie plné zábavy, hojnosti, spevu a tanca. Aj my sme sa zodpovedne pripravovali na školský karneval, ktorý sa konal dňa 22.02.2019. Žiaci sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Školská chodba sa zmenila na rozprávkový svet, a že to bola zábava parádna, sa môžete pozrieť hneď.

Mgr. Mária Holáčiková

V zimnom období naše vtáčiky trpia nedostatkom potravy, ktorú potrebujú na to, aby mali dostatok energie na prekonanie obdobia mrazivých dní plných snehu. V tomto období si v prírode potravu nájdu iba veľmi ťažko. Vedia to aj žiaci našej školy, preto si pre ne v rámci hodín pracovného vyučovanie pripravili rôzne kŕmidlá. Materiál, ktorý použili na ich výrobu bol tiež rôzny, ale čo je dôležité, všetky boli vyrobené z odpadového materiálu. Kŕmidlá naplnili zmesou rôznych semien, ktoré si boli spolu s učiteľkou kúpiť. Vtáčikom pripravená potrava chutila, preto žiaci priebežne dohliadali na dopĺňanie prázdnych kŕmidiel. V prikrmovaní budeme pokračovať až do príchodu jari. Za túto pomoc sa nám vtáčiky odmenia krásnym spevom a chytaním rôznych druhov škodlivého hmyzu.

Ing. Emília Šulajová

Zoologickej prednášky Tajomstvá nočného lesa sa dňa 21.02.2019 zúčastnili žiaci 3. – 9. ročníka spolu so žiakmi Praktickej školy v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Prednášku viedol zoológ Považského múzea RNDr. Ladislav Hlôška PhD., ktorý priblížil žiakom nočný život lesných zvierat, ich spôsob života a formy komunikácie. Súčasťou prednášky bola tiež ukážka preparátov a audiovizuálne formy prezentácie. Žiaci tak mali možnosť porozumieť nočných zvukom lesa a presvedčiť sa, že vôbec nie sú strašidelné.

Mgr. Júlia Moravíková

Školská knižnica v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry v týždni od 11. do 15.02.2019 uskutočnila na hodinách SJL aktivitu spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky s využitím zážitkového učenia a hrania rolí Veselý Čítajko.

Žiaci prípravných ročníkov A a B si so svojimi pani učiteľkami prečítali rozprávku O rybárovi a rybke. Rozprávka sa im páčila a pomocou farebných ilustrácií a hlavných postáv, ktoré namaľovali žiaci siedmeho ročníka, si celý príbeh zdramatizovali.

Do triedy B1 opäť po roku zavítali žiaci z triedy B2. Hodina slovenského jazyka sa zmenila na rozprávkový svet, ktorým ich sprevádzala krásne ilustrovaná knižka Rozprávky do ručičky. Žiaci v nej listovali a spoznávali svojich rozprávkových kamarátov. Najviac sa im zapáčili zvieratká z rozprávky Drevený zámoček. Starší žiaci svojim čítaním zvieratká oživili a v závere hodiny si celý príbeh spoločne zahrali.

V triede 1. a 2. ročníka prečítala pani učiteľka žiakom ich najobľúbenejšiu rozprávku z knihy Márie Rázusovej-Martákovej O medovníkovom domčeku. Žiakov rozprávka zaujala a pomocou maňušiek si jej dej spoločne zopakovali. Na hodine čítania si žiaci 3. a 5. ročníka čítali z encyklopédie. Najviac ich zaujímali zvieratá. Každý si vybral to zvieratko, o ktorom sa chcel dozvedieť niečo pozoruhodné. Potom si o tom spoločne porozprávali. V rámci aktivity Veselý Čítajko sa žiaci 4. ročníka preniesli do rozprávky. Spoločným čítaním si pripomenuli rozprávky ako Červená Čiapočka, Šípková Ruženka a Popoluška. Na záver si žiaci zahrali, zatancovali a zaspievali Hru na Ruženku. Žiaci 8. a 9. ročníka si spoločne čítali z knižky Zo života Adama, v ktorej sú stvárnené žartovné príbehy zo školského prostredia.

Do aktivity Veselý Čítajko sa zapojili aj žiaci variantu C2, ktorým pani učiteľka v rámci rozvíjania komunikačnej schopnosti zahrala rozprávku Veselé zvieratká. Pomocou maňušiek a nakreslených obrázkov si predstavili zvuky jednotlivých zvieratiek. Deti sa veľmi pekne do činnosti zapojili a spontánne reagovali na podnety.

                                                             Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

V rámci aktivity spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky Veselý Čítajko sme so žiakmi triedy spojeného 6. a 7. ročníka A variantu najskôr navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Tóthová nás ochotne oboznámila s knihami, ktoré máme v školskej knižnici a poradila nám aj pri výbere vhodnej knihy pre každého žiaka. Knihy si žiaci zobrali domov. Mali si ich prečítať celé alebo aspoň nejakú časť z nich. Potom sme sa na hodinách čítania a literatúry s knihami vzájomne oboznámili. Každý žiak povedal ostatným, kto je autorom knihy, ktorú si vybral, aký je jej názov, ktoré vydavateľstvo ju vydalo a kto ju ilustroval. Potom ostatným prečítal ukážku z knihy alebo porozprával obsah z prečítaného.

Na záver sme sa dohodli, že si budeme knihy zo školskej knižnice požičiavať aj naďalej. Kto prečíta najviac kníh a oboznámi s ich obsahom aj ostatných žiakov, dostane na konci školského roka od pani učiteľky odmenu - novú knihu podľa vlastného výberu, ktorú si pôjdu spolu kúpiť do kníhkupectva.

                                                                                   Mgr. Božena Bašová

Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti.

Takto príjemne sa mohli cítiť a vzdávať si komplimenty aj naši žiaci na Deň komplimentov. Tí menší  hľadaním dobrých vlastností  na svojom spolužiakovi. Ale aj to, ako vyzerá, či je slušný, ako sa správa v kolektíve a podobne. Každý si vybral toho svojho kamaráta a mohol si ho aj nakresliť.

Tí starší si pozreli príbeh a zamysleli sa nad tým, kedy naposledy úprimne, zo srdca povedali niekomu niečo pekné a milé. Kedy vyvolali poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého.  Kedy obdarili svojich blízkych milými slovami.  V tento deň mali k tomu príležitosť. A veruže sa to niektorým aj podarilo, keď  svojej spolužiačke alebo spolužiakovi vyjadrili milé slová. Ale aj pani učiteľky sa potešili úprimným komplimentom.

                                                                                                                                Mgr. Magdaléna Tóthová